Twoja wyszukiwarka

PR
STUDENCIE, NIE ŚPIJ!
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

Okazuje się, że dynamiczny sposób prowadzenia wykładu ma większy wpływ na studentów, niż dotąd sądzono. Do takich wniosków doszła ekipa badaczy z Cornell University. Przeprowadzone przez nich badania nasuwają poważne wątpliwości, co do sensowności stosowania wśród studentów ankiet dotyczących oceny prowadzonych z nimi zajęć.

Wykładowca Stephen J. Ceci przeprowadził dwa cykle zajęć semestralnych z psychologii rozwojowej, z dwoma podobnymi grupami studentów - w sumie z 472 osobami. Wykłady pod względem merytorycznym były identyczne, z tym że w jednej grupie zajęcia prowadzono w sposób "normalny", natomiast w drugiej grupie wykładowca starał się wykazywać większy entuzjazm, tzn. stosował żywą gestykulację oraz zmienną intonację głosu.

Okazało się, że ta, wydawałoby się, zupełnie nieistotna merytorycznie różnica w bardzo znaczący sposób wpływa na ocenę zajęć przez studentów. Otóż grupa "potraktowana" z większym entuzjazmem znacznie wyżej w ankiecie oceniła wykład, i to zarówno jeżeli chodzi o dostępność jego treści, jak też o wiedzę wykładowcy, a nawet jakość skryptu. Średnia ocen w odpowiedzi na pytanie: Jak dużo nauczyłeś się na tym wykładzie?, podskoczyła z 2.93 do 4.05 w pięciopunktowej skali.

Opisana różnica da nam jeszcze więcej do myślenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że rozkład końcowych ocen egzaminacyjnych, jakie studenci otrzymali, był w obu grupach praktycznie identyczny. Wydaje się, iż powyższe wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie również w innych dziedzinach komunikacji międzyludzkiej.

Internet/Science On