Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

DO UCZESTNIKÓW KONKURSU:

Miło nam też zakomunikować, że Wydawnictwo Naukowe PWN uznało, że osoby, które w ciągu kolejnych 6 miesięcy zdobędą w naszym konkursie minimum 36 punktów -- będą traktowane tak, jak osoby, które przeszły pomyślnie pierwszą eliminację testową do teleturnieju "Miliard w rozumie". Osoby te zostaną przez nas zawiadomione o uzyskanych uprawnieniach.

Z myślą o nowych chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie oraz uwzględniając nadesłane do nas listy, zmieniamy regulamin "Erudyty" tak, by mogli w nim uczestniczyć nowi czytelnicy. Kończąc dotychczasową wersję, dziękujemy serdecznie naszym wiernym zawodnikom (nazwiska pierwszej dziesiątki znajdują się poniżej w ramce) i gratulujemy im raz jeszcze serdecznie - ogromnej wiedzy oraz umiejętności szperania po wielu źródłach.

A oto nowy regulamin: jeden jedyny tytuł Erudyty Miesiąca zdobywa ten, kto uzyska maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tzn. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - oczywiście ona uzyskuje tytuł (i stosowną nagrodę-niespodziankę); jeśli kilka - jedyny tytuł i jedyną nagrodę losujemy wśród nich.

Można zacząć od tego numeru, od następnego, od dowolnego innego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie przez sześć kolejnych numerów. Oznacza to, że jeśli np. pan Kowalski odpowiadał na pytania, zamieszczone w numerach 9/97, 10/97, 11/97, 12/97, 1/98, 2/98 i uzyskał choćby tylko 45 punktów, a nikt inny nie ma więcej - to automatycznie w marcu 1998 roku otrzymuje dyplom i nagrodę; jeśli kilka osób uzyska tyle samo punktów, to tytuł i nagroda przypadną jednej z nich, wyłonionej w drodze losowania. W następnych miesiącach pan Kowalski może znowu walczyć o kolejny tytuł; w kwietniu bowiem wezmą udział w losowaniu nagrody ci, którzy zdobyli maksimum punktów za odpowiedzi na pytania z numerów 10/97-3/98; i tak dalej.

Oprócz konkursu na Erudytę Miesiąca prowadzimy (jednocześnie) współzawodnictwo o tytuł Erudyty Roku. Po prostu, sumujemy narastająco zdobyte przez każdego z uczestników punkty; kto po roku będzie ich miał najwięcej, uzyskuje tytuł i odpowiednią (oczywiście, cenniejszą niż miesięczne) nagrodę. I znów: jeśli kilka osób będzie miało tę samą liczbę punktów, zwycięzcę i nagrodę wyłonimy podczas losowania.

Pozostałe punkty naszej umowy: poczynając od przyznania pierwszego tytułu Erudyty Miesiąca, publikujemy w każdym numerze naszego pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkurencji o tytuł Erudyty Roku; co najmniej połowa pytań za każdym razem jest zaczerpnięta z 12 numerów "Wiedzy i Życia" bezpośrednio poprzedzających numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli dokonać automatycznego sprawdzenia odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

PYTANIA KONKURSOWE

1. Kto wprowadził pojęcie "Pathos der Distanz", patos odległości?

a) Fryderyk Nietzsche

b) Henryk Heine

c) Immanuel Kant

d) Fryderyk Engels

2. Pierwsza w historii komercyjna stacja telewizyjna rozpoczęła pracę w Shenectady w USA w roku...

a) 1936

b) 1939

c) 1941

d) 1945

3. Miejsce geometryczne punktów równo oddalonych od ustalonego punktu i od ustalonej prostej (nie przechodzącej przez ten punkt) to...

a) Hiperbola

b) Parabola

c) Konchoida

d) Kardioida

4. Odnaleziony w 1984 roku w lodach Antarktydy meteoryt ALH84001, uznany w 10 lat później za odłamek Marsa, ważył ok. ...

a) 120 G

b) 0.5 kG

c) 1.9 kG

d) 8.5 kG

5. Jedna tona paliwa umownego odpowiada 7 gigakaloriom, czyli ok. 8.14 MW energii. Tę samą ilość energii da spalenie 1.4 tony średniego węgla czy 0.74 tony ropy. Gazu ziemnego trzeba natomiast na to samo...

a) 10 metrów sześciennych

b) 150 metrów sześciennych

c) 380 metrów sześciennych

d) 750 metrów sześciennych

6. Sukcesorem Jana VI, króla Portugalii, na tronie Brazylii został...

a) Jego brat, Don Manuel

b) Jego wróg, Maksymilian I

c) Jego syn, Don Pedro

d) Jego kuzyn, Don Diego

7. Śmiertelność z powodu raka płuc wśród palaczy jest wyższa niż wśród niepalących...

a) 2-3 razy

b) 6-8 razy

c) 10-15 razy

d) 80-100 razy

8. Ogół zjawisk związanych z rozpuszczaniem skał przez wodę, a również teren, na którym takie zjawiska zachodzą w dużym natężeniu, określa się terminem...

a) Jura

b) Kreda

c) Maar

d) Kras

9. Atraks to

a) Model komputera osobistego,
produkowany przez polską firmę JTT

b) Gwiazda w gwiazdozbiorze Rysia

c) Żyjący w Australii agresywny
i jadowity pająk

d) Rodzaj greckiego statku
żaglowo-wiosłowego

10. Factotum to

a) Fakt bez znaczenia

b) Lekceważąco: człowiek używany
do rozmaitych posług (stąd archaizm totumfacki)

c) Fakt wymyślony (na ogół przez
dziennikarza)

d) Fakt najistotniejszy z rozważanych w danym wypadku

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 9/97

1.d. PC-DOS 1.0, pierwszy system operacyjny firmy IBM dla komputerów osobistych, wprowadzony został w roku 1981 (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, str. 7, Pamiętne daty)

2.a. O tłumach powiedział: Zresztą bierz je diabeł i statystyka Friedrich Nietzsche (w: Pożyteczność i szkodliwość historii; źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, str. 486)

3.c. Sir Rowland Hill był wynalazcą znaczka pocztowego (źródło: "Wiedza i Życie" nr 8/96, str. 9, Pamiętne daty)

4.b. Symbol O2 oznacza (także) pewne urządzenie techniczne. Chodzi o komputer firmy Silicon Graphics (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, str. 7, Komputer marzeń)

5.b. Był twórcą wydanego w 1778 roku podręcznika Gramatyka dla szkół narodowych na kl. I. On również wprowadził termin przenośnia. Nazywał się Onufry Kopczyński (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, str. 342)

6.a. Cornelius Borst z uniwersytetu w Utrechcie jest lekarzem (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, str. 7, Akcja podczas akcji)

7.d. Urodził się i umarł w tym samym mieście. Za jedno z jego najwybitniejszych dzieł uchodzi Koncert fortepianowy a-moll z roku 1868. Wiele miejsca w jego twórczości zajmują pieśni solowe na głos z fortepianem, których główną inspiratorką i świetną wykonawczynią była żona kompozytora, Nina. Ten wielki kompozytor to Edward Grieg (źródło: Chylińska, Haraschin, Schaeffer, Poradnik koncertowy, str. 339)

8.d. Głos ludzki, który po raz pierwszy dotarł do Ziemi z kosmosu retransmitowany via satelita, był głosem gen. Dwighta Eisenhowera (źródło: "Wiedza i Życie"
nr 12/96, str. 7, Pamiętne daty)

9.c. Jedną z dziwniejszych dawnych miar angielskich jest pennyweight. Jest on równy w przybliżeniu 1,55517 g

10.d. Albireo to inaczej Beta Cygni

DZIESIĄTKA NAJLEPSZYCH W KONKURSIE "ERUDYTY"

(stan na 29 października 1997 roku)

IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ SUMA
Andrzej Wilowski Piastów 189
Piotr Sulikowski Szczecin 188
Marcin Jaworski Katowice 187
Adam Cieślar Wisła 186
Łukasz Woźniak Kraków 186
Waldemar Brola Końskie 183
Artur Janczewski Warszawa 182
Renata Okarmus Niepołomice 179
Robert Sikora Niepołomice 179
Krzysztof Chrzanowski Kielce 179