Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 12/1997
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1997

6. Łamigłówkowe Mistrzostwa Świata odbyły się pod koniec września w niewielkiej chorwackiej miejscowości Koprivnica. Uczestniczyły w nich 4-osobowe drużyny z 15 krajów. Organizatorzy przygotowali 101 łamigłówek do rozwiązywania w pięciu etapach. Tradycyjnie już najlepiej radzili sobie Czesi i Amerykanie; tym razem o włos lepsi okazali się nasi sasiedzi. Trzecie miejsce zajęli Węgrzy. Indywidualnie zwyciężył, już po raz drugi, Wei-Hwa Huang, drugi był Ron Osher (obaj USA), a trzeci Czech, Robert Babilon. Polacy wypadli słabo, zajmując 10. miejsce; najlepszy nasz zawodnik, Krzysztof Ligienza, był 17.

Ten "Puzeland" jest wizytówką mistrzostw, choć wybranie zadań do wizytówki, mimo ich znacznej liczby, nie było proste. Po pierwsze dlatego, że dużo łamigłówek stanowiło sprawdzian spostrzegawczości, kojarzenia lub wiedzy (np. zadania krzyżówkopodobne), co wywołało - nie po raz pierwszy zresztą - sporo kontrowersji; takie łamigłówki nie pasują do "Puzelandu". Po drugie, oryginalnych i ciekawych rodzajów zadań logicznych - a więc takich, które, zdaniem wielu uczestników imprezy, powinny stanowić esencję mistrzostw - było jak na lekarstwo. Dominowały dobrze znane typy łamigłówek, pojawiające się co pewien czas także w "Puzelandzie". Z mistrzostw pochodzi również zadanie dla wytrwałych. Jego rozwiązywanie będzie zapewne równie trudne i żmudne dla programistów, jak i osób nie korzystających z komputera.

Rozwiązania można nadsyłać do końca grudnia pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7,
02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 12/97 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie dla wytrwałych.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (bez zadania dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast najlepsze rozwiązania zadania dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

OBRAZEK LOGICZNY

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład liczby 5 9 2 oznaczają trzy grupy - pierwszą, która złożona jest z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (białe). W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

DZIEWIĘĆ PO DZIEWIĘĆ

Puste pola diagramu należy wypełnić cyframi od 1 do 9 tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie oraz w każdej z dziewięciu 9-polowych figur ograniczonych grubą linią (środkowy kwadrat i osiem wieloboków) znalazło się dziewięć różnych cyfr.

DEDUKTOMINO

Z 28 kamieni domina - od 0-0 do 6-6 - ułożono figurę przedstawioną na rysunku. Oczka na kamieniach zastąpiono cyframi, a granice między kamieniami i kreseczki rozdzielające połówki usunięto. Łamigłówka polega na odtworzeniu granic, czyli ustaleniu położenia poszczególnych kamieni. Dla wygody pod rysunkiem zapisane są wszystkie kamienie (w trakcie rozwiązywania po ustaleniu położenia danego kamienia można go wykreślić z tego spisu).

STRZAŁKI

W każdej pustej kratce przy boku kwadratu należy umieścić strzałkę wskazują-
cą na diagram z cyframi - skierowaną w kolumnie, w rzędzie lub wzdłuż przekątnych pól. Zwroty wszystkich strzałek powinny być tak dobrane, aby każda cyfra była wskazana przez tyle strzałek, jaka jest wartość tej cyfry. Aby wszystko było jasne, obok podany jest przykład zadania z rozwiązaniem.

KWADRAT CYFROWY

W każdym rzędzie i w każdej kolumnie kwadratu przedstawionego na rysunku powinno znaleźć się sześć różnych cyfr - od 1 do 6 - tak, aby spełnione były podane niżej zależności:

A1 + A2 = 8

C2 + C3 + C4 = 12

E2 + F2 = 9

A1 + B1 = 6

C6 + D6 = 8

E4 + F4 = 7

B4 + B5 + B6 = 8

D3 + E3 = 8

F4 + F5 + F6 = 10

DLA WYTRWAŁYCH

W polach diagramu 5x5 należy rozmieścić 25 liter tak, aby można było odczytać z diagramu tyle i takich nazw miast japońskich, wybranych z podanego poniżej spisu, by uzyskać jak najlepszy wynik.

Dozwolony jest tylko tzw. królewski sposób odczytywania, czyli kolejne litery nazwy powinny być na polach stykających się bokiem lub rogiem. Inaczej mówiąc, powinno być możliwe dojście królem szachowym od pola z pierwszą literą nazwy do pola z ostatnią literą, z przejściem po drodze przez pola z kolejnymi literami tej nazwy (bez stanięcia na żadnym innym polu); w trakcie opisanej wędrówki to samo pole można odwiedzić więcej niż jeden raz. Dla jasności na rysunku podany jest przykład królewskiego zapisu i odczytu wyrazu SHIMONOSEKI.

Nagrodę (100 zł) otrzyma osoba, która uzyska najlepszy rezultat - równy łącznej liczbie liter w nazwach miast możliwych do odczytania z diagramu. Wszystkie te nazwy powinny być oczywiście różne. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie. Uzyskany rezultat powinien być napisany obok plusa na kopercie.

Lista miast

11-literowe 8-literowe 5-literowe
GOSHOGAWARA KAWASAKI AKITA
SHIMONOSEKI YOKOHAMA FUYI
10-literowe 7-literowe KYOTO
ISHINOMAKI ODAWARA OGAKI
UTSUNOMIYA SHIBATA OTARU
TOCHIGI
9-literowe 6-literowe 4-literowe
HACHINOHE AOMORI FUKUI
TUKUSHIMA KANOYA MUGI
NAGOYA SOMA
TOYOTA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 8/97

Obrazek logiczny. Stegozaur.

Bitwa morska. Krzyżówka liczbowa. Wyspa skarbów. Mobile z liczbami. Rozwiązania na rysunkach.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Anna Sporysiak z Łodzi, Jacek Bytner z Rzeczenicy i Lech Nieroda z Kolonii (RFN). Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA WYTRWAŁYCH

Poszukiwanie ośmiokątów o największym i najmniejszym polu oraz bokach równych 1,2,3,4,5,6,7 i 8 jednostkom okazało się niezbyt skomplikowanym i ciekawym zadaniem dla programistów, ale też niewiele trudniejszym dla osób nie korzystających z pomocy komputera. Listów napłynęło prawie sześćset, choć tylko w jednej trzeciej z nich znalazły się oba ekstremalne rozwiązania. Najmniejsze różne ośmiokąty (20 jednostkowych kwadratów) są trzy, największe (71) - dwa. Wszystkie przedstawione są na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały rysunki przynajmniej jednego "malucha" i jednego "giganta", rozlosowana została nagroda - 100 złotych. Otrzymuje ją Anna Sobierajska z Miechowa. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.