Twoja wyszukiwarka

MAGDALENA PECUL
FULLERENY CHRONIĄ NEURONY
Wiedza i Życie nr 1/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/1998

Z badań amerykańskich i tajwańskich lekarzy i chemików wynika, że po raz pierwszy pojawiła się perspektywa zastosowania fullerenów w medycynie. Zmodyfikowane fullereny potencjalnie mogą zmniejszyć, przez osłonę komórek nerwowych, efekty wylewów, urazów głowy i rdzenia kręgowego. Blokują również, przynajmniej w pewnych przypadkach, apoptozę, czyli programowaną śmierć komórki.

Badacze przypuszczają, że ochrona neuronów wynika z absorbowania przez fullereny wolnych rodników, które niszczą błonę komórkową. Wolny rodnik jest także ogniwem w systemie sygnałów apoptozy, zatem obecność fullerenu przerywa ten łańcuch. Z tego powodu zamierza się zbadać możliwość zastosowania fullerenów w leczeniu choroby Alzheimera. Dotychczasowe rezultaty otrzymano w wyniku prób przeprowadzonych na kulturach tkankowych oraz transgenicznych myszach. Badając te ostatnie, odkryto, że owe zmodyfikowane fullereny opóźniają pojawienie się symptomów rzadkiego, śmiertelnego schorzenia układu nerwowego, tzw. choroby Lou Gehringa.

Do tej pory nie myślano o medycznych zastosowaniach fullerenów z prostego powodu - nie podstawione fullereny nie rozpuszczają się w wodzie, w której zachodzą wszelkie procesy życiowe. W opisanych badaniach posługiwano się cząsteczkami C60, do których dodano grupy karboksylowe (COOH), bardzo dobrze rozpuszczalnymi w wodzie.

"Research News from American Universities", Internet