Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 1/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/1998

KOŃCZYMY PIERWSZY ETAP

Miło nam też zakomunikować, że Wydawnictwo Naukowe PWN uznało, że osoby, które w ciągu kolejnych 6 miesięcy zdobędą w naszym konkursie minimum 36 punktów -- będą traktowane tak, jak osoby, które przeszły pomyślnie pierwszą eliminację testową do teleturnieju "Miliard w rozumie". Osoby te zostaną przez nas zawiadomione o uzyskanych uprawnieniach.

Z myślą o nowych chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie oraz uwzględniając nadesłane do nas listy, zmieniamy regulamin "Erudyty" tak, by mogli w nim uczestniczyć nowi czytelnicy. Kończąc dotychczasową wersję, dziękujemy serdecznie naszym wiernym zawodnikom (nazwiska pierwszej dziesiątki znajdują się poniżej w ramce) i gratulujemy im raz jeszcze serdecznie - ogromnej wiedzy oraz umiejętności szperania po wielu źródłach.

A oto nowy regulamin: jeden jedyny tytuł Erudyty Miesiąca zdobywa ten, kto uzyska maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tzn. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - oczywiście ona uzyskuje tytuł (i stosowną nagrodę-niespodziankę); jeśli kilka - jedyny tytuł i jedyną nagrodę losujemy wśród nich.

Można zacząć od tego numeru, od następnego, od dowolnego innego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie przez sześć kolejnych numerów. Oznacza to, że jeśli np. pan Kowalski odpowiadał na pytania, zamieszczone w numerach 9/97, 10/97, 11/97, 12/97, 1/98, 2/98 i uzyskał choćby tylko 45 punktów, a nikt inny nie ma więcej - to automatycznie w marcu 1998 roku otrzymuje dyplom i nagrodę; jeśli kilka osób uzyska tyle samo punktów, to tytuł i nagroda przypadną jednej z nich, wyłonionej w drodze losowania. W następnych miesiącach pan Kowalski może znowu walczyć o kolejny tytuł; w kwietniu bowiem wezmą udział w losowaniu nagrody ci, którzy zdobyli maksimum punktów za odpowiedzi na pytania z numerów 10/97-3/98; i tak dalej.

Oprócz konkursu na Erudytę Miesiąca prowadzimy (jednocześnie) współzawodnictwo o tytuł Erudyty Roku. Po prostu, sumujemy narastająco zdobyte przez każdego z uczestników punkty; kto po roku będzie ich miał najwięcej, uzyskuje tytuł i odpowiednią (oczywiście, cenniejszą niż miesięczne) nagrodę. I znów: jeśli kilka osób będzie miało tę samą liczbę punktów, zwycięzcę i nagrodę wyłonimy podczas losowania.

Pozostałe punkty naszej umowy: poczynając od przyznania pierwszego tytułu Erudyty Miesiąca, publikujemy w każdym numerze naszego pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkurencji o tytuł Erudyty Roku; co najmniej połowa pytań za każdym razem jest zaczerpnięta z 12 numerów "Wiedzy i Życia" bezpośrednio poprzedzających numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli dokonać automatycznego sprawdzenia odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

Ostateczni zwycięzcy naszego konkursu

IMIĘ NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ SUMA
Renata Okarmus Niepołomice 199
Robert Sikora Niepołomice 199
Andrzej Wilowski Piastów 199
Piotr Sulikowski Szczecin 198
Marcin Jaworski Katowice 197
Justyna Doniec Łódź 196
Adam Cieślar Wisła 196
Łukasz Woźniak Kraków 196

Nagrody (ufundowane przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka, wydawnictwo PWN, Microsoft Poland, Young Digital Poland, Citizena) wysyłamy laureatom pocztą.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Urządzenie o nazwie kodowej DPD służy do...

a. Powielania płyt kompaktowych

b. Odbioru sygnałów telewizji satelitarnej

c. Przetwarzania i odtwarzania obrazu

d. Analizy danych meteorologicznych

2. Roboczy tytuł słynnej powieści Jamesa
Joyce'a Finnegans Wake brzmiał...

a. The Work in Progress

b. Ulissess 2

c. My Work

d. The Book

3. Pierwszym klonem zwierzęcia wyższego
była słynna owca Dolly. Owca Polly i jej
rodzeństwo zasłynęły natomiast z tego, że...

a. Wprowadzono im geny roślinne

b. Mają w swoim genomie ludzkie geny, kodujące białka o znaczeniu terapeutycznym

c. Są hermafrodytami

d. Wprowadzono im geny odporności na mróz

4. 11 VI 1860 roku w Warszawie manifestowano z powodu...

a. Pogrzebu wdowy po generale Sowińskim, bohaterze obrony stolicy w 1831 roku

b. Zamknięcia przez A. Wielopolskiego
Towarzystwa Rolniczego

c. Ogłoszenia kolejnej branki do wojska carskiego

d. Aresztowania Romualda Traugutta

5. Sonda NEAR zmierza ku pewnej
planetoidzie, którą spotka w 1999 roku.
Ta planetoida to...

a. Eros

b. Ida

c. Gaspra

d. Ceres

6. Matematyk i fizyk grecki, autor dzieła
Synagoge, gdzie skomentował treść wielu
starożytnych zaginionych ksiąg
matematycznych. Nazywał się...

a. Epaminondas z Samos

b. Zenon z Elei

c. Eratos Zookryta

d. Pappus z Aleksandrii

7. Według raportu W. Lutza
i współpracowników ("Nature") ludność
świata osiągnie w latach 2070-2080 pewną
liczbę, a potem zacznie spadać. Ta liczba to...

a. 22.3 mld

b. 15.7 mld

c. 12.1 mld

d. 10.6 mld

8. Nitimur in vetitum powiada w pierwszych słowach wiersza Amores Owidiusz. Znaczy to...

a. Zachwycamy się nowością

b. Pragniemy zakazanego

c. Ukochaliśmy swobodę

d. Żądamy prawa do rozpusty

9. Operator-kierowca marsjańskiego pojazdu "Sojourner" nazywa się...

a. John Lee Moore

b. Brian Cooper

c. Bartholomew Crew

d. Stanley Gray

10. Pierwsze wycieraczki samochodowe
(zresztą poruszane ręcznie) zostały
zamontowane przez księcia Henryka
Pruskiego w 1911 roku w samochodzie marki...

a. Benz

b. Rolls-Royce

c. Bentley-Morrison

d. Fairchild Corvetta

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 10/97

1.b. Uzdolniony był do panowania - pod tym warunkiem, żeby nie panował, powiedział Tacyt o cesarzu Serwiuszu Galbie (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 652).

2.a. Pierwszy w historii mikroprocesor, którego ćwierćwiecze obchodziliśmy w ubiegłym roku, był to 4004 firmy Intel (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, s. 4, Jubileusz mikroprocesora).

3.c. Jeżeli w każdym otoczeniu pewnego punktu a należącego do zbioru Z znajdują się różne od a punkty zbioru Z, to punkt p nosi nazwę punktu skupienia zbioru Z (źródło: Empacher, Sęp, Żakowska, Żakowski, Mały słownik matematyczny; WP).

4.d. Ciemne pasma w widmie korony słonecznej odkrył Francuz Janssen (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, s. 5, Pamiętne daty).

5.d. 4 VI król nadał swemu państwu Kartę Konstytucyjną, ustanawiającą m.in. Izbę Parów (nominowanych przez władcę) i Izbę Deputowanych (wybieraną przez naród), przed którymi mieli odpowiadać za swą działalność ministrowie. Karta gwarantowała też wolność publikacji. Ów król był to Ludwik XVIII, król Francji (źródło: Arnold, Kurkiewicz, Tatomir, Żurawski, Dzieje świata, s. 258).

6.a. Oświetlenie jarzeniowe zostało zademonstrowane po raz pierwszy we wrześniu 1935 roku w USA (na zebraniu Towarzystwa Inżynierii Oświetleniowej w Cincinnati, USA; źródło: P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy - leksykon Shella, s. 313).

7.b. Zmarły w 1995 roku Anglik Gerald Durrell to pisarz i filmowiec (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, s. 17, ramka w artykule Przepełniona arka).

8.a. Rzeki Brege i Brigach łączą się w Dunaj (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, s. 51, ramka w artykule Ani ziemia, ani woda...).

9.d. Symbol T-DAB oznacza system radiofonii cyfrowej (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/96, s. 59, ramka w artykule Narodziny radia).

10.a. Jezioro o wodach źle przewietrzanych, zakwaszonych, uniemożliwiających rozwój bakterii azotowych, stąd ubogie w życie organiczne, to jezioro dystroficzne (źródło: J. Flis, Szkolny słownik geograficzny, s. 155).