Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 2/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/1998

KOŃCZYMY PIERWSZY ETAP

Miło nam też zakomunikować, że Wydawnictwo Naukowe PWN uznało, że osoby, które w ciągu kolejnych 6 miesięcy zdobędą w naszym konkursie minimum 36 punktów -- będą traktowane tak, jak osoby, które przeszły pomyślnie pierwszą eliminację testową do teleturnieju "Miliard w rozumie". Osoby te zostaną przez nas zawiadomione o uzyskanych uprawnieniach.

Z myślą o nowych chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie oraz uwzględniając nadesłane do nas listy, zmieniamy regulamin "Erudyty" tak, by mogli w nim uczestniczyć nowi czytelnicy. Kończąc dotychczasową wersję, dziękujemy serdecznie naszym wiernym zawodnikom i gratulujemy im raz jeszcze serdecznie - ogromnej wiedzy oraz umiejętności szperania po wielu źródłach.

A oto nowy regulamin: jeden jedyny tytuł Erudyty Miesiąca zdobywa ten, kto uzyska maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tzn. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - oczywiście ona uzyskuje tytuł (i stosowną nagrodę-niespodziankę); jeśli kilka - jedyny tytuł i jedyną nagrodę losujemy wśród nich.

Można zacząć od tego numeru, od następnego, od dowolnego innego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie przez sześć kolejnych numerów. Oznacza to, że jeśli np. pan Kowalski odpowiadał na pytania, zamieszczone w numerach 9/97, 10/97, 11/97, 12/97, 1/98, 2/98 i uzyskał choćby tylko 45 punktów, a nikt inny nie ma więcej - to automatycznie w marcu 1998 roku otrzymuje dyplom i nagrodę; jeśli kilka osób uzyska tyle samo punktów, to tytuł i nagroda przypadną jednej z nich, wyłonionej w drodze losowania. W następnych miesiącach pan Kowalski może znowu walczyć o kolejny tytuł; w kwietniu bowiem wezmą udział w losowaniu nagrody ci, którzy zdobyli maksimum punktów za odpowiedzi na pytania z numerów 10/97-3/98; i tak dalej.

Oprócz konkursu na Erudytę Miesiąca prowadzimy (jednocześnie) współzawodnictwo o tytuł Erudyty Roku. Po prostu, sumujemy narastająco zdobyte przez każdego z uczestników punkty; kto po roku będzie ich miał najwięcej, uzyskuje tytuł i odpowiednią (oczywiście, cenniejszą niż miesięczne) nagrodę. I znów: jeśli kilka osób będzie miało tę samą liczbę punktów, zwycięzcę i nagrodę wyłonimy podczas losowania.

Pozostałe punkty naszej umowy: poczynając od przyznania pierwszego tytułu Erudyty Miesiąca, publikujemy w każdym numerze naszego pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkurencji o tytuł Erudyty Roku; co najmniej połowa pytań za każdym razem jest zaczerpnięta z 12 numerów "Wiedzy i Życia" bezpośrednio poprzedzających numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli dokonać automatycznego sprawdzenia odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

REZULTATY NOWEGO REGULAMINU

W pierwszych trzech seriach pytań nowej wersji naszego konkursu wzięły udział - jak dotychczas - 232 osoby (co oznacza, że tyle osób nadesłało po trzy kupony z odpowiedziami). Przodowników absolutnych, tzn. takich, którzy uzyskali po 30 punktów na 30 możliwych, jest dwadzieścioro. Drugie miejsce, z liczbą 29 punktów zajmuje ex aequo 10 osób. Kolejnych osiem osób ma po 28 punktów.

Oto wykres rozkładu liczby uczestników w zależności od liczby uzyskanych punktów na koniec 1997 roku. Jak widać, wykres ma dwa "piki": stosunkowo dużo uczestników ma około 10 punktów i dużo oscyluje też wokół maksimum. Zgodnie z nowym regulaminem - za trzy miesiące losujemy (jeśli sam się nie wyłoni, uzyskując maksymalną liczbę punktów) pierwszego Erudytę Miesiąca...

PYTANIA KONKURSOWE

1. Ta rączka taka zimna... to słowa z arii z opery:

a) Cyganeria G. Pucciniego

b) Don Giovanni W.A. Mozarta

c) Tosca G. Pucciniego

d) Aida G. Verdiego

2. Które z wymienionych państw: USA, Francja, Japonia, Niemcy, nie było sygnatariuszem tzw. umowy waszyngtońskiej z 1922 roku?

a) USA

b) Francja

c) Japonia

d) Niemcy

3. Pierwiastki równań algebraicznych
o współczynnikach całkowitych to liczby...

a) wymierne

b) algebraiczne

c) bliźniacze

d) przestępne

4. Pierwszą płytę długogrającą (33 1/3)
wprowadzono do sprzedaży...

a) w roku 1951, a zawierała piosenki
Chucka Berry'ego

b) w roku 1946, a zawierała Błękitną
Rapsodię Gershwina

c) w roku 1931, a zawierała V Symfonię Beethovena

d) w roku 1927, a zawierała muzykę
taneczną

5. Bielicowe gleby na podłożu piaszczysto-
-ilastym noszą nazwę...

a) sołodie

b) rędziny

c) mursze

d) szczerki

6. Ile czasu leciał z Ziemi do celu Mars Global Surveyor?

a) 10 miesięcy

b) 20 miesięcy

c) 28 miesięcy

d) 38 miesięcy

7. Miracl to...

a) francuski samolot myśliwski nowej generacji

b) amerykański laser wojskowy do
zwalczania satelitów

c) brytyjski superkomputer

d) niemiecki atomowy okręt podwodny

8. Ile lat miał najstarszy z ubiegłorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki?

a) 41

b) 49

c) 56

d) 64

9. Za prace badawcze, związane
z cholesterolem, przyznano już 11 razy
Nagrody Nobla. Najwcześniej...

a) W roku 1927 z chemii

b) W roku 1950 z medycyny

c) W roku 1964 z medycyny

d) W roku 1965 z chemii

10. Łycznik późny to...

a) płaz

b) grzyb

c) owad

d) gad

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 11/97

1.a. Skonstruowany w 1982 roku procesor 286 firmy Intel zawierał 134 000 tranzystorów.

2.c. "Czy na ziemiach Europy człowiek umarł?" - to tytuł słynnego odczytu na Sorbonie, wygłoszonego przez André Malraux (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 407).

3.b. Pierwszy w historii człowiek, któremu przeszczepiono serce, przeżył po operacji 17 dni.

4.a. Cirrus spissatus, czyli cirrus fałszywy, to chmura nieco niższa od cirrusa i od niego gęstsza (źródło: J. Flis, Szkolny słownik geograficzny, s. 175).

5.d. Skrót BRCA 1 oznacza pierwszy odkryty gen, związany z predyspozycjami do raka piersi (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 6, BRCA 1 wciąż tajemniczy).

6.b. Pierwsza kolonia brytyjska w Ameryce to Wirginia, założona w 1584 roku (źródło: Arnold, Kurkiewicz, Tatomir, Żurawski, Dzieje świata, s. 207).

7.d. Według ostatnich badań, działa artyleryjskie zostały użyte po raz pierwszy w 1128 roku w Chinach (źródło: P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy - leksykon Shella, s. 67).

8.a. Podera to miejsce geometryczne punktów przecięcia stycznych do pewnej krzywej i prostopadłych do nich, opuszczonych z ustalonego punktu (źródło: Empacher, Sęp, Żakowska, Żakowski, Mały słownik matematyczny, WP, s. 206).

9.c. Pierwszy transatlantycki sygnał radiowy nadano z Kornwalii, odebrano zaś w St. John w Nowej Fundlandii (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 7, Pamiętne daty).

10.c. 19 grudnia ub.r. BBC obchodziła 65 rocznicę nadawania programu międzykontynentalnego (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 7, Pamiętne daty).