Twoja wyszukiwarka

JERZY METELSKI
ENERGIA NA ŚCIANIE
Wiedza i Życie nr 3/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1998

Fot. Archiwum

W Warszawie uruchomiono nowoczesny system zarządzania siecią energetyczną o nazwie EnerGis, który koordynuje wszelkie poczynania związane z zachowaniem ciągłości dostaw energii i jej właściwych parametrów jakościowych. W stołecznym Zakładzie Energetycznym pojawiła się tzw. ściana graficzna, która zastąpiła stosowane dotychczas tablice synoptyczne obrazujące statyczne schematy sieci elektrycznej.

Na największym w Polsce monitorze (5.5 x 2 m) dyspozytorzy mogą oglądać obrazy tworzone cyfrowo: mapy, zdjęcia, schematy sieci i stacji energetycznych, tabelaryczne i graficzne wyniki obliczeń technicznych itp. Obrazy te zajmują cały ekran lub jego część - w postaci "okna". Umożliwia to obserwację wielu elementów sieci jednocześnie, sprawdzanie parametrów i stanu technicznego poszczególnych obiektów. W odróżnieniu od statycznych tablic synoptycznych, ściana graficzna pokazuje dynamikę zmian. Sprawdza się w sytuacjach awaryjnych, skraca bowiem czas reakcji na zdarzenia, pozwala na szybką analizę i trafne podejmowanie decyzji.

Wszystkie komputery połączone są w 15 lokalnych sieci i łączami teleinformatycznymi z siecią Zakładu Energetycznego. Możliwa jest transmisja danych z szybkością 100 mb/s ze wszystkich dzielnic Warszawy. Pozwala to na obsługiwanie z jednego centrum dyspozytorskiego dowolnego regionu energetycznego stolicy.