Twoja wyszukiwarka

ZBIGNIEW JAWOROWSKI
PRZEŁOM W NAPROMIENIOWANIU ŻYWNOŚCI
Wiedza i Życie nr 4/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1998

Amerykańska Food and Drug Organization (Federalna Administracja Żywności i Leków) zezwoliła w grudniu ub.r. na stosowanie promieniowania jonizującego do niszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych w baraninie i wołowinie. Decyzję tę podjęto po dokonanej przez FDA dokładnej ocenie wielu prac badawczych prowadzonych na całym świecie nad skutkami napromieniania różnych rodzajów produktów mięsnych. Badania te obejmowały chemiczne skutki napromieniania, wpływ na zawartość substancji odżywczych w napromienionych produktach, zagadnienia potencjalnej toksyczności i wpływ mikroorganizmów na tak konserwowaną żywność. FDA doszła do wniosku, że napromienianie jest bezpieczną metodą zmniejszania liczby chorobotwórczych mikrobów w i na mięsie, która nie zmniejsza wartości odżywczej pożywienia.

Ten akt prawny rozprasza wreszcie jeden z mitów na temat szkodliwości napromieniania żywności. Technologia ta przynosi ogromne korzyści ekonomiczne, przedłużając okres przechowywania, a przede wszystkim zabija w żywności pasożyty i mikroorganizmy, czyniąc ją zdrowszą. Upowszechnienie tej technologii przyczyni się do powstrzymanie występujących masowo chorób wywoływanych spożywaniem zakażonej żywności.

"21st Century Science & Technology", 4/1997