Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 5/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1998

W MAJU TYTUŁ DLA EWY...

Tytuł "Erudyty maja" (drugi z kolei w nowej wersji naszego konkursu) przypadł w drodze losowania pani Ewie Ulatowskiej z Olsztyna; serdecznie gratulujemy i stosowny upominek wysyłamy pocztą. A oto czołówka naszego konkursu: osiem osób, z których wszystkie mają maksymalny wynik, czyli po 60 punktów (tłustym drukiem wyróżniliśmy dotychczasowych laureatów). Przypominam, że liczy się suma punktów w sześciu kolejnych etapach konkursu.

A oto kilka informacji o przebiegu konkursu. Uczestniczy w nim obecnie (tzn. uzyskało w konkursie na "Erudytę maja" choćby jeden punkt) 240 osób. O poprzedni tytuł rywalizowały łącznie 442 osoby; osoby, które zrezygnowały po pierwszym etapie, nadal biorą jednak udział w konkursie o tytuł "Erudyty roku", który jest niezależny od wyników w konkursach miesięcznych - choć, prawdę mówiąc, ci, co nie wezmą udziału w jednej nawet turze, szanse mają niewielkie...

Najstarsza uczestniczka naszego współzawodnictwa (mówimy o konkursie majowym) liczy sobie lat 72; najstarszy uczestnik - 69. Najmłodsza uczestniczka ma 14 lat, uczestnik - 11. Średni wiek wszystkich wynosi dokładnie 25 lat, można więc przyjąć, że bawią się z nami ludzie w sile wieku.

Maksymalna uzyskana liczba punktów wynosi w konkursie majowym - jak wiadomo - 60 punktów, minimalna 2, średni wynik to nieco ponad 23 punkty.

A oto liczone narastająco wyniki w konkursie o tytuł "Erudyty roku 1998". Średni wynik jest tu odrobinę wyższy i przekracza 24 punkty. Wymienione wyżej osoby również i w tej konkurencji prowadzą, z maksymalną możliwą do uzyskania sumą po 70 pkt. O punkt mniej - czyli 69 - ma kolejnych pięć osób, dalej jedna 67, jedna 66, trzy po 65. W sumie ścisła czołówka liczy zatem 18 osób, co nie znaczy, że pozostali nie mają szans: konkurs trwa rok i wiele się może jeszcze zdarzyć...

Zapraszamy do dalszej zabawy. Przypominamy, że włączyć się do niej można w każdej chwili i już po sześciu miesiącach wziąć po raz pierwszy udział we współzawodnictwie o tytuł "Erudyty miesiąca" i cenne nagrody...

A teraz przypominamy regulamin:

1. Jeden jedyny (w danym miesiącu) tytuł "Erudyty miesiąca" i nagrodę-niespodziankę uzyskuje ten, kto zdobędzie maksymalną liczbę punktów w kolejnych (tj. następujących bezpośrednio po sobie) sześciu etapach konkursu. Jeśli będzie tylko jedna taka osoba - ona otrzymuje nagrodę i tytuł, jeśli kilka - zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania.

2. Można zacząć udział w konkursie od dowolnego numeru: bieżącego, następnego, dowolnego; ważne jest to tylko, by nie przerwać udziału w zabawie w ciągu kolejnych sześciu serii. .

3. Konkurs o tytuł "Erudyty roku" jest niezależny od konkursu na "Erudytę miesiąca". W tym konkursie sumujemy po prostu wszystkie punkty, które wszyscy uczestnicy konkursów miesięcznych uzyskają w ciągu roku, niezależnie od przerywania przez nich zabawy na dowolny okres. Oznacza to zatem, że weźmiemy pod uwagę i te osoby, które nadeślą w ciągu roku choć jeden kupon z choć jedną poprawną odpowiedzią (naturalnie, nie mają one najmniejszej szansy na zwycięstwo...).

4. Pozostałe warunki naszej umowy: poczynając od tego miesiąca, publikujemy w każdym numerze pisma nazwiska pierwszej dziesiątki w konkursie o tytuł "Erudyty roku"; co najmniej połowa pytań w każdej turze konkursu opiera się na materiałach, opublikowanych na łamach jednego z dwunastu numerów "Wiedzy i Życia", bezpośrednio poprzedzających numer, w którym drukujemy dany zestaw pytań; odpowiedzi można nadsyłać wyłącznie na kartkach pocztowych (dla ułatwienia Państwu pracy drukujemy odpowiedni kupon do wypełnienia i naklejenia, jednak jego użycie nie jest konieczne: mogą Państwo wykonać kserokopię - chodzi tylko o to, byśmy mogli automatycznie sprawdzić odpowiedzi za pomocą specjalnego szablonu).

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ WYNIK
Waldemar Brola Końskie 60
Krzysztof Chrzanowski Kielce 60
Adam Cieślar Wisła 60
Lesław Jaśkiewicz Jelenia Góra 60
Marcin Jaworski Katowice 60
Grzegorz Makulec Cieszyn 60
Ewa Ulatowska Olsztyn 60
Andrzej Wilowski Piastów 60

PYTANIA KONKURSOWE

1. Kosmiczny Teleskop Hubble'a wszedł w wiek średni. Niebawem trzeba go będzie zastąpić nowym podobnym aparatem. Ile konkurencyjnych projektów kosmicznego teleskopu jest obecnie poważnie rozważanych?

a) dwa

b) trzy

c) cztery

d) pięć

2. He thinks too much; such men are dangerous (Za wiele myśli; tacy ludzie są niebezpieczni) to cytat pochodzący z...

a) mowy Winstona Churchilla

b) artykułu Bertranda Russella

c) opinii FBI o Martinie L. Kingu

d) sztuki Szekspira

3. Niedawno odkryto "robaki lodowe", które - prawdopodobnie - pośrednio odżywiają się metanem. Owe dziwne zwierzęta wydobyto z...

a) Zatoki Meksykańskiej

b) lodowców Grenlandii

c) Rowu Filipińskiego

d) góry lodowej w pobliżu Antarktydy

4. Elżbieta, od 1310 roku żona Jana Luksemburskiego, króla czeskiego i rzymskiego, była w stosunku do Wacława III, króla Czech i Polski...

a) siostrą

b) pierwszą żoną

c) matką

d) córką

5. Ile znamy obecnie różnych postaci zwykłego lodu?

a) dziesięć

b) jedenaście

c) dwanaście

d) trzynaście

6. Gerhard Gentzen, Aleksander Gelfond
i Charles Ehresmann to:

a) matematycy

b fizycy

c) astronomowie

d) biolodzy

7. "Gwiazda Pistoletowa" to...

a) rodzaj mięsożernej rośliny morskiej

b) nazwa nowego amerykańskiegooceanograficznego statku badawczego

c) groźna bakteria chorobotwórcza

d) odkryta w październiku ub.r. najjaśniejsza dotychczas znana gwiazda

8. Co łączy ze sobą barona Pierre'a de Coubertina, byłego szefa FBI J.E. Hoovera oraz polskiego malarza Wojciecha Kossaka?

a) wszyscy urodzili się pierwszego stycznia

b) wszyscy urodzili się tego samego dnia

c) wszyscy mieli babki Irlandki

d) wszyscy zmarli 15 maja

9. Barnacle Bill to...

a) szczyt na Saturnie

b) skała marsjańska

c) niedawno sklonowany bizon amerykański

d) nazwa nowego akceleratora w CERN

10. Jeśli ktoś zabiera głos ex abrupto, to znaczy, iż mówi...

a) z wielką pewnością siebie

b) z głębi serca, emocjonalnie

c) żartobliwie, drwiąc z przedmówcy

d) bez przygotowania i bez namysłu

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 2/98

1.a. Ta rączka taka zimna... to słowa z arii z opery Cyganeria G. Pucciniego (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 291).

2.d. Niemcy nie były sygnatariuszem tzw. umowy waszyngtońskiej z 6.02. 1922 roku (źródło: Tablice Historyczne, wyd. Adamanton 1996, s. 123).

3.b. Pierwiastki równań algebraicznych o współczynnikach całkowitych to liczby algebraiczne (źródło: Empacher, Sęp, Żakowska, Żakowski, Mały słownik matematyczny; WP, s. 144).

4.c. Pierwszą płytę długogrającą (33 1/3) wprowadzono do sprzedaży w 1931 roku, a zawierała ona V Symfonię Beethovena (źródło: P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy - leksykon Shella, s. 296).

5.d. Bielicowe gleby na podłożu piaszczysto-ilastym noszą nazwę szczerki (źródło: J. Flis, Szkolny słownik geograficzny, s. 197).

6.a. Mars Global Surveyor leciał z Ziemi do celu 10 miesięcy (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 4).

7.b. Miracl to amerykański laser wojskowy do zwalczania satelitów (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 4).

8.d. Najstarszy z ubiegłorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki miał 64 lata (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 15).

9.a. Za prace badawcze, związane z cholesterolem, przyznano już 11 razy Nagrody Nobla. Najwcześniej w 1927 roku z chemii (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 24).

10.b. Łycznik późny to grzyb (źródło: "Wiedza i Życie" nr 12/97, s. 29).