Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
NOWY RODZAJ PAMIĘCI KOMPUTEROWYCH
Wiedza i Życie nr 6/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1998

Zespół amerykańskich fizyków opracował laserowy system holograficzny, który może zapisywać dane tysiąc razy szybciej niż wcześniejsze urządzenia holograficzne, przy zaledwie 1% błędów odczytu w ten sposób zapisanej informacji. Jakkolwiek technologia ta jest jeszcze w fazie rozwoju, to badacze uważają, że opracowany system stanowi bardzo ważny krok na drodze do otrzymania nowego rodzaju pamięci komputerowych oraz nośników danych o trójwymiarowej strukturze i bardzo dużej pojemności.

Pamięci holograficzne wykorzystują parę wiązek światła laserowego, za pomocą których dokonywana jest jonizacja atomów w światłoczułych kryształach. Te dwa promienie laserowe - jeden stanowi promień odniesienia, a drugi niesie zapisywaną informację - tworzą w krysztale wzorzec interferencyjny, zamieniając dane wchodzące do urządzenia na trójwymiarowy hologram. Hologram jest zapisywany w materiale w ten sposób, że elektrony, uwolnione z atomów pobudzonych w jasnych obszarach obrazu interferencyjnego, migrują do ciemniejszych obszarów, tworząc pola elektryczne, które odpowiednio odkształcają siatkę krystaliczną tego materiału. Do tej pory głównym problemem ograniczającym praktyczne zastosowanie tej technologii był powolny przebieg migracji elektronów, wprowadzający znaczne opóźnienia przy zapisywaniu informacji.

Zespół naukowców ze SRI International w Menlo Park w Kalifornii dokonał odkrycia pozwalającego na poprawę zarówno prędkości, jak i dokładności zapisu w pamięciach holograficznych. Zamiast jonizowania atomów kryształu, zastosowano pobudzanie elektronów w atomach na wyższe poziomy energetyczne za pomocą specjalnych, precyzyjnie sterowanych promieni laserowych. W ten sposób proces zapisu informacji jest znacznie szybszy i precyzyjniejszy, gdyż nie wymaga ruchu elektronów w obrębie materiału, a jedynie zmiany ich orbit wewnątrz atomów. Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów stan zapisanego pobudzenia atomów utrzymuje się przez wiele godzin, a w przypadku wykorzystania dodatkowo bardzo niskich temperatur można go jeszcze wydłużyć.

Technologia ta nie jest jeszcze gotowa do praktycznego zastosowania w masowej produkcji, ale wydaje się, że stanowi jedną z obiecujących dróg w opracowywaniu pamięci i nośników informacji dla przyszłych generacji komputerów.

"Internet/Science Online"