Twoja wyszukiwarka

ARKADIUSZ MILLER
LEKI SKUTECZNE ALE NIEBEZPIECZNE
Wiedza i Życie nr 6/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1998

Blokery kanału wapniowego to grupa leków powszechnie stosowana na całym świecie m.in. w chorobie niedokrwiennej serca i nadciśnieniu tętniczym. Zażywa je dziś ogromna rzesza ludzi. Przeprowadzone wcześniej badania wykazały, że te bardzo skuteczne środki cechują się stosunkowo niewielką toksycznością i możliwymi do przyjęcia efektami ubocznymi.

Tymczasem w USA przeprowadzono niedawno dwa masowe badania ludzi przyjmujących blokery kanału wapniowego, a ich rezultaty okazały się zaskakujące. Otóż oba ujawniły, że osoby długo zażywające blokery kanału wapniowego ciężej przechodzą zawały serca, miewają masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, statystycznie częściej też zapadają na nowotwory tego układu. Największym zaskoczeniem dla badaczy było jednak to, że leki te wydają się uszkadzać mózg i powodują stopniową utratę pamięci. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym oceniano za pomocą rezonansu magnetycznego, a zaburzenia pamięci na podstawie specjalnie opracowanych testów. Badający nie ingerowali w leczenie chorych, ograniczając się do dokładnej ich obserwacji i okresowych badań. Umożliwiło to określenie postępu niekorzystnych zmian.

Wyniki uznano za bardzo niepokojące. Blokery kanału wapniowego okazały się szczególnie niebezpieczne dla diabetyków, gdyż u nich stwierdzono największe i najgroźniejsze zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Kolejne badanie przeprowadzone ostatnio wykazało, że znacząco zwiększają one także zapadalność kobiet w okresie pomenopauzalnym na raka piersi. Mimo tych niepokojących sygnałów trudno obecnie określić rzeczywiste zagrożenie wynikające z systematycznego przyjmowania blokerów kanału wapniowego, bowiem doniesienia z różnych stron świata na ten temat bywają sprzeczne, choć trzeba przyznać, że powoli szala zaczyna przeważać na ich niekorzyść. Na szczęście, na rynku dostępnych jest kilka innych, nowych grup leków, które z powodzeniem można stosować w nadciśnieniu i chorobie niedokrwiennej serca, a które nie są tak kontrowersyjne.

"Research News from American
Universities", Internet