Twoja wyszukiwarka

PAWEŁ WERNICKI
W ZDROWYM CIELE
Wiedza i Życie nr 7/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1998

Pisaliśmy już o tym, że iloraz inteligencji zależy nie tylko od predyspozycji genetycznych i wpływów środowiskowych, ale także od warunków panujących w macicy [patrz: Bezpieczny dom, "WiŻ" nr 1/98]. Teraz Victor Denenberg i jego współpracownicy z University of Connecticut w Storrs i z Jackson Laboratory w Bar Harbor potwierdzili tę tezę doświadczalnie. Genetycznie identyczne mysie zarodki rozwijające się w łonach różnych matek stały się po urodzeniu myszkami o zróżnicowanych możliwościach umysłowych.

Naukowcy wykorzystali do badań szczep myszy cierpiących na autoimmunologiczną chorobę, podobną do tocznia rumieniowatego u ludzi. Mniej więcej u połowy tych myszy stwierdza się zmiany strukturalne w mózgu, uderzająco podobne do znajdowanych u dyslektyków (ludzi mających trudności z czytaniem).

Genetycznie jednorodną grupę mysich zarodków z tego szczepu podzielono na trzy części. Jedną z nich wszczepiono do macicy zdrowym myszom, drugą pozwolono donosić biologicznym, a więc chorym matkom, trzecią implantowano innym chorym myszom, żeby wykluczyć ewentualny wpływ "zastępczości" matki na zdolności umysłowe potomstwa. Po urodzeniu wszystkie myszki były wychowywane przez zdrowe samice. W wieku kilku tygodni, już odstawione od piersi, zostały poddane serii testów. Okazały się pojętne, jednak w 4 na 5 testów lepsze były zwierzęta rozwijające się w łonach zdrowych myszy - nawet gdy miały patologiczne zmiany w mózgu wskutek wrodzonej choroby. Oznaczałoby to, że rozwój w zdrowej macicy może zmniejszyć skutki zdrowotne schorzenia.

Denenberg sądzi, że różnice w rozwoju mogą być wywołane przez pewne subtelne czynniki biochemiczne działające w macicy. Wierzy, iż środowisko macicy może mieć długofalowy, wyraźny wpływ na przyszłe zachowanie dzieci. Spodziewa się, że jego praca wzbudzi zainteresowanie problemem zastępczych matek. Ważniejsze jednak wydaje się zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia matki w rozwoju zdolności dziecka.

"New Scientist", 2124/1998

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(01/98) BEZPIECZNY DOM