Twoja wyszukiwarka

EWA KOŁODZIEJAK-NIECKUŁA
ORKA TYLKO NOCĄ
Wiedza i Życie nr 7/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1998

Naukowcy z Uniwersytetu w Bonn twierdzą, że rolnicy mogą zmniejszyć liczbę chwastów na polach i ilość stosowanych herbicydów, orząc w nocy.

Fot. Krzysztof Kaliński

Nasiona roślin uprawnych zwykle kiełkują w całkowitych ciemnościach. Natomiast u większości chwastów jest odwrotnie - ich wzrost zapoczątkowuje światło, niekiedy jeden jego impuls trwający krócej niż milisekundę. Jeśli podczas orki nasiona na krótko znajdą się na powierzchni gleby, otrzymają wystarczającą ilość światła do kiełkowania.

Fragmenty pola doświadczalnego przeorywane po zmroku były zachwaszczone pięciokrotnie mniej niż te, na których pracowano o tradycyjnej porze. Nie oznacza to jednak, że ten prosty sposób całkowicie uwolni rolników od niechcianych roślin. Pewna ilość światła wnika w górną, kilkumilimetrową warstwę gleby i zapoczątkowuje kiełkowanie nasion chwastów.

Naukowcy osiągali najlepsze wyniki na polach żyta. Orane nocą były zachwaszczone w tak niewielkim stopniu, że można było nie stosować herbicydów.

Ale czy to wystarczy, by zarywać noc? Niemieccy rolnicy jeszcze się nie wypowiedzieli.

"New Scientist", 2129/1998