Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 7/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1998

LIPIEC: JEDZIEMY Z TYTUŁEM DLA KORFANTOWA!

Uważni uczestnicy naszego konkursu pamiętają zapewne, że w poprzednim miesiącu w szranki walki o tytuł "Erudyty maja" stanęło 11 osób. W tym miesiącu mamy pretendentów cały tuzin, przy czym z poprzedniej listy powtarza się tylko siedem nazwisk. Oznacza to, że czterem osobom nie udało się uzyskać tym razem maksimum punktów, ale ich miejsca zajęło pięcioro nowych. Jak zatem Państwo widzą, nie jest tak, by czołówka naszego konkursu była stała; i o to zresztą chodzi: każdy ma szanse po sześciu miesiącach uczestnictwa powalczyć o tytuł i nagrody...

W wyniku losowania "Erudytą lipca" zostaje pan Radosław Marcinkiewicz z Korfantowa; gratulujemy, upominki wysyłamy pocztą. A oto cała dwunastka (tłustym drukiem wyróżniliśmy dotychczasowych zwycięzców), która w sześciu kolejnych etapach konkursu uzyskała 60 punktów na 60 możliwych:

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ WYNIK
Grzegorz Bednarczyk Kraków 60
Waldemar Brola Końskie 60
Krzysztof Chrzanowski Kielce 60
Krzysztof Horodecki Gdańsk 60
Lesław Jaśkiewicz Jelenia Góra 60
Marcin Jaworski Katowice 60
Radosław Marcinkiewicz Korfantów 60
Anna Szkaranda Skarżysko 60
Ewa Ulatowska Olsztyn 60
Andrzej Wilowski Piastów 60
Jolanta Wojdyła Dąbrowa 60

Poniżej zaś mamy wyniki walki o tytuł "Erudyty roku". Jak widać, pozostało już tylko siedmioro pretendentów; i uwaga: jeśli przed upływem roku zostanie tylko jedna osoba na tej liście, to jej właśnie przypadnie tytuł! Może się jednak zdarzyć i tak, że wszyscy z tej siódemki "poślizgną się" na jakimś pytaniu. Wówczas do walki wejdą ci uczestnicy konkursu, ktorzy obecnie mają 89 - a być może i 88 - punktów. Co prawda, są na to niewielkie szanse, bo poniższa siódemka to znakomici, ambitni i świetnie przygotowani zawodnicy. Zatem taki jest stan na dziś:

W konkursie na "Erudytę roku" po 90 punktów mają:

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ WYNIK
Waldemar Brola Końskie 90
Krzysztof Chrzanowski Kielce 90
Krzysztof Horodecki Gdańsk 90
Lesław Jaśkiewicz Jelenia Góra 90
Marcin Jaworski Katowice 90
Ewa Ulatowska Olsztyn 90
Andrzej Wilowski Piastów 90

PYTANIA KONKURSOWE

1. W analizie technicznej wyrażona w procentach ilość bromu zaabsorbowanego przez próbkę w ustalonych warunkach, służąca do analiz porównawczych stopnia nienasycenia (tzn. ilości wiązań wielokrotnych w cząsteczkach) tłuszczów, to...

a) Liczba Janssenego

b) Liczba bromowa

c) Liczba absorpcyjna

d) Liczba wiązaniowa

2. Z wymienionych głośnych filmów Sergiusza Eisensteina najwcześniejszy jest:

a) Pancernik Potiomkin

b) Aleksander Newski

c) Iwan Groźny

d) Październik

3. Żył w latach 1901-1983. Wybitny logik i filozof matematyki. Słynne prace z zakresu definicji prawdy w matematyce. Nazywał się...

a) Dawid Hilbert

b) Norbert Wiener

c) Antoni Zygmund

d) Alfred Tarski

4. G. Deleuze, J. Derrida i J.F. Lyotard to reprezentanci...

a) reizmu

b) metanarracji

c) postmodernizmu

d) gramatologii

5. Abenra (Aabenraa) to miasto w...

a) Portugalii

b) Albanii

c) Danii

d) Turcji

6. Dr Bruno Oesch został nazwany przez prasę...

a) Tropicielem prionów

b) Łowcą komet

c) Kolekcjonerem nagród

d) Pogromcą gruźlicy

7. Antigraf to...

a) urządzenie do rysowania spiral

b) polski preparat, dzięki któremu można utrzymywać w czystości zewnętrzne ściany budynków

c) skonstruowana przez fizyków komora do badań grawitacji

d) program komputerowy

8. Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny z gwiazdą centralną podobną do Słońca, odkryty około 2 lata temu przez Mayora i Queloza, to układ

a) Alfa Bootis

b) 51 Pegasi

c) Gamma Berenicae

d) 67 Ursae Minoris

9. Najwyższa znana tzw. temperatura przejścia pierwiastkowego ciała stałego (poniżej której opór elektryczny ciała spada do zera i ciało to staje się nadprzewodnikiem) należy do...

a) siarki

b) helu

c) molibdenu

d) technetu

10. Promienie katodowe opisane zostały po raz pierwszy w roku 1867 przez...

a) Wilhelma Roentgena

b) Eugena Goldsteina

c) Philippa Lenarda

d) Johanna Hittorfa

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 4/98

1.b. Autorem słynnego porzekadła niemieckiego: Mein Liebchen, was willst du noch mehr?, czyli Czegóż chcesz więcej, kochanie?, jest Heinrich Heine (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 263).

2.a. Z wymienionych w pytaniu osób nie urodził się 1 kwietnia, czyli w prima aprilis, car Mikołaj II (18 maja; źródło: Cyril Leslie Beeching, Słownik dat, s. 78 i 53).

3.c. Pierwsze w historii ruchu drogowego ulice jednokierunkowe wprowadzono w 1617 roku w Londynie (źródło: P. Robertson, Co, gdzie, kiedy po raz pierwszy - leksykon Shella, s. 376).

4.d. Ciśnienie 735 milimetrów słupa rtęci to 979.9 hPa (źródło: Miary i wagi na co dzień, wyd. Miriady, Kraków 1994, s. 46).

5.a. Jeżeli macierz kwadratowa ma tę własność, że iloczyn jej samej przez macierz do niej transponowaną jest macierzą jednostkową, to jest to macierz ortogonalna (źródło: Empacher, Sęp, Żakowska, Żakowski, Mały słownik matematyczny; WP, s. 161).

6.a. Program komputerowy "Arachne" należy do gatunku przeglądarek Internetu (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/1997, s. 6, Internet na starych komputerach).

7.b. Gyromitryna to trucizna zawarta w piestrzenicy kasztanowatej (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/1997, s. 18, Wiosenne grzybobranie).

8.a. Odtrutką na cyjanki jest azotyn sodu (źródło: "Wiedza i Życie" nr 5/1997, s. 8, Test na cyjanki).

9.c. Everard Giles to nazwisko siedemnastowiecznego medyka (źródło: "Wiedza i Życie" nr 5/ /1997, s. 7, Pochwała nikotyny).

10.d. Mewy należą do zagniazdowników niewłaściwych (źródło: "Wiedza i Życie" nr 5/1997, s. 53, Ptasie dzieciństwo).