Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 8/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 8/1998

Twierdzenie pierwsze: w tym "Puzelandzie" nie ma zadania dla wytrwałych. Twierdzenie drugie: w tym "Puzelandzie" są wyłącznie zadania dla wytrwałych. Oba twierdzenia są prawdziwe, choć sprzeczne. Nie ma wprawdzie tradycyjnej trudnej i zwykle bardzo żmudnej łamigłówki, ale z drugiej strony, co nietrudno zauważyć, wszystkie zadania wymagają wytrwałości. Wyjątkowo bowiem w sezonie ogórkowym w "Puzelandzie" zapanowała gigantomania. Latem, gdy zwykle mamy nieco więcej wolnego czasu, logiczna "dłubanina" będzie - jak sądzę - przyjemnym i pożytecznym relaksem, a poza tym zmiany i urozmaicenia są zawsze mile widziane.

Rozwiązania można nadsyłać do końca sierpnia br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-561 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 8/98 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby zadań, rozlosujemy nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł oraz płyty kompaktowe.

BITWA MORSKA

Ten rodzaj łamigłówki gościł już nieraz w "Puzelandzie", ale nigdy w tak bardzo "bitewnej" formie. Tym razem bowiem na diagramie, przedstawiającym akwen podzielony na 211 pól, rozmieszczona została nie jedna flota, lecz dwie walczące ze sobą - czerwona i czarna; położenie większości okrętów jest oczywiście utajnione. Każda flota składa się z dziesięciu okrętów: jednego pancernika zajmującego cztery kratki, dwóch krążowników zajmujących po trzy kratki, trzech niszczycieli - każdy mieści się na dwóch kratkach i czterech jednokratkowych łodzi podwodnych. Okręty umieszczone są w rzędach i kolumnach; żadne dwa nie zajmują pól graniczących ze sobą (także stykających się rogami). Na diagramie ujawniono kilka fragmentów flot oraz trzy "wodne" pola (linie faliste), na których na pewno nie ma okrętów. Liczby przy brzegach akwenu oznaczają, ile pól w danym rzędzie lub kolumnie zajętych jest przez okręty; czarne liczby dotyczą oczywiście floty czarnych, czerwone - floty czerwonych. Łamigłówka polega na ustaleniu rozmieszczenia wszystkich okrętów. W rozwiązaniu wystarczy podać, co "dzieje się" na każdym z pól oznaczonych literami A, B, C ("wodne" pole czy okręt, a jeśli okręt, to jakiego rodzaju i koloru?).

OBRAZEK LOGICZNY

Łamigłówka polega na zaczernieniu niektórych pól diagramu (małych kwadracików). Zaczernione pola utworzą rysunek. Które pola należy zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego szeregu i u góry każdej kolumny określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w danej grupie. Na przykład liczby 5 9 2 oznaczają trzy grupy - pierwszą złożoną z pięciu, drugą z dziewięciu, a trzecią z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie kilku liczb świadczy o tym, że między odpowiadającymi im grupami czarnych pól pozostaje przynajmniej jedno pole wolne (białe). Puste kratki mogą oczywiście być także na początku i na końcu rzędu. W rozwiązaniu wystarczy podać, co przedstawia rysunek.

SZLAK MIODOWY

Na diagramie utworzonym z sześciokątnych pól należy narysować linię łamaną zamkniętą - utworzoną z odcinków łączących środki pustych pól stykających się bokami. Przebieg tej linii "zaszyfrowany" jest cyframi umieszczonymi w niektórych polach. Każda cyfra oznacza, przez ile pól stykających się z polem z cyfrą powinna przechodzić łamana. Gwoli jasności powyżej umieszczony jest mały przykład z rozwiązaniem.

W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę załamań "miodowego szlaku" (np. dla zadania przykładowego wynosi ona 18).

SUPERSAPER

Diagram jest... zaminowany. Liczba w danej kratce oznacza, w ilu sąsiednich kratkach - stykających się po-
lem z liczbą bokiem lub rogiem - są miny. W polach z liczbami min nie ma. Oznacz wszystkie zaminowane kratki, których w sumie jest 80. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile jest pól z minami w centralnej części diagramu oznaczonej ciemniejszym kolorem.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 4/98

Obrazek logiczny. Wirujący bączek (rysunek).

Krzyżówka liczbowa. W zadaniu tym - jak napisał jeden z Czytelników - ukryta była dodatkowa łamigłówka, polegająca na poprawieniu błędu w diagramie, czyli przesunięciu liczb 10 i 20 przy prawym dolnym rogu o jedną kratkę w górę. Za pomyłkę, z którą wprawdzie poradziła sobie większość rozwiązujących (niektórzy napisali nawet, że z takim "orzeszkiem" zadanie było ciekawsze), przepraszamy. Rozwiązanie na rysunku.

Wypustki. Dziewięć po dziewięć. Rozwiązania na rysunkach.

Bliźniacze mnożenia. 5817 x 6 = 34 902; 715 x 46 = 32 890.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania czterech łamigłówek (krzyżówkę liczbową pomijamy), rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Tomasz Białowąs z Zielonej Góry, Krzysztof Węcel z Bydgoszczy i Czesław Wawrzusiszyn z Tomaszowa Lubelskiego. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA WYTRWAŁYCH

Jest to drugie zadanie dla wytrwałych, które rozwiązywałem i zastanawiam się, czemu dopiero drugie. Te zadania są świetną rozrywką i wyzwaniem dla programisty. Jako informatyk do obu używałem komputera i będę zapewne używał do wszystkich następnych (Paweł Wolniewicz, Poznań). Taki fragment listu czytałbym z mieszanymi uczuciami ("Puzeland" nie jest wszak tylko dla informatyków), gdybym nie miał pewności, że z zadaniem można było uporać się także "na piechotę", wkładając mniej więcej tyle samo wysiłku, co w programowanie; ponieważ miałem taką pewność, zatem przeczytałem tylko z przyjemnością.

Przypominam: zadanie polegało na ułożeniu z 9 kamieni tetromina jak największej liczby kwadratów 6x6 z różnym układem kamieni, spełniającym dwa warunki: żaden kamień nie mógł występować w kwadracie więcej niż dwa razy; dwa takie same kamienie nie mogły się stykać. Wszystkie kwadraty (12) przedstawione są na rysunku; innym kolorem oznaczono kamień występujący w danym kwadracie tylko raz.

Zadanie nie było zbyt trudne, więc rozwiązań z dwunastoma kwadratami wpłynęło sporo. Nagrodę - 100 złotych - otrzymuje w wyniku losowania Arkadiusz Osowski z Aleksandrowa Łódzkiego. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.