Twoja wyszukiwarka

ARKADIUSZ MILLER
CO DWIE NERKI TO NIE JEDNA
Wiedza i Życie nr 9/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1998

Zamiast szukać idealnego pod względem genetycznym dawcy nerki, grupa włoskich lekarzy pod kierunkiem Giuseppe Remuzziego proponuje przeszczepiać... dwie nerki nawet od dawców dość odległych, jeśli chodzi o antygeny zgodności tkankowej. Zdaniem pomysłodawców, takie postępowanie zwiększy liczbę działających komórek nerki, czyli nefronów, od czego przecież zależy sprawna praca całego narządu.

Zespół Remmuziego dotychczas przeszczepił po dwie nerki 50 osobom, które następnie przez trzy lata poddawano systematycznym badaniom. Wyniki porównywano z parametrami pacjentów, którym przeszczepiono nerkę starannie dobraną pod względem zgodności antygenów. Rezultaty tego eksperymentu okazały się zaskakujące. Ostre reakcje odrzucenia przeszczepu zdarzały się z podobną częstotliwością w obu grupach pacjentów, podobne były również fizjologiczne wskaźniki pracy nerek po trzech latach (poziom kreatyniny w osoczu i liczba żywych nefronów), co zdaje się świadczyć o skuteczności metody proponowanej przez Włochów. Konieczne są jednak dalsze, długoterminowe badania, pozwalające określić, na ile nowa metoda jest bezpieczna dla pacjentów. Rodzi się też pytanie, czy można zastosować ją przy transplantacji innych narządów.

"The Lancet", 9109/1998