Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 9/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 9/1998

WRZESIEŃ: TYTUŁ DLA PANI AGNIESZKI!

Zaszczytny tytuł "Erudyty września" wędruje w tym miesiącu nad morze, do Gdyni. W wyniku losowania otrzymuje go (wraz z nagrodą, amerykańskim minidyktafonem cyfrowym VT-300 firmy Voice-It) pani Agnieszka Zagórska. Jest ona jedną z 67 Agnieszek, które od początku brały udział w naszym konkursie. Pani Zagórska jest osobą młodą (dokładnego Jej wieku jednak - zgodnie z dotyczącym pań obyczajem - nie podamy...). Możemy tylko tyle powiedzieć, że nasze Agnieszki w ogóle są osobami młodymi: najstarsza ma lat 30, najmłodsza 14. Pani Zagórska walczy o laury stosunkowo niedawno; sukces osiągnęła po siedmiu startach.

A oto kompletna lista tych, którzy w tym miesiącu współzawodniczyli o tytuł. Wszyscy oni, rzecz jasna, uzyskali w ostatnich sześciu turach konkursu maksymalne wyniki, tj. ich łączny wynik wynosi po 60 pkt.

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ
Grzegorz Bednarczyk Kraków
Artur Błaut Kielce
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Adam Cieślar Wisła
Grzegorz Czekaj Kielce
Krzysztof Horodecki Gdańsk
Marcin Jaworski Katowice
Sebastian Kujawa Gdynia
Jakub Makuch Szlichtyngowa
Grzegorz Makulec Cieszyn
Marcin Rybowski Włocławek
Jarosław Sypniewski Łopuszno
Anna Szkaranda Skarżysko
Andrzej Wilowski Piastów
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów
Andrzej Żołyński Zielona Góra

Przypominamy, że prowadzimy również punktację współzawodnictwa o tytuł "Erudyty roku". W tej punktacji zsumujemy wyniki, uzyskane przez uczestników zabawy w ciągu kolejnych ostatnich 12 miesięcy. Osoba, która - już za miesiąc - uzyska maksymalny wynik (wygląda na to, że będzie to komplet: 120 pkt. ...), zwycięży; jeśli będzie takich osób kilka, zwycięzcę wylosujemy. A oto stan na dzień dzisiejszy (tzn. według notowań naszego komputera w dniu 30 lipca 1998 roku - proszę uwzględniać cykl produkcyjny pisma!). Wszystkie niżej wymienione osoby mają po 110 punktów:

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Adam Cieślar Wisła
Krzysztof Horodecki Gdańsk
Marcin Jaworski Katowice
Grzegorz Makulec Cieszyn
Andrzej Wilowski Piastów

PYTANIA KONKURSOWE

1. Góry Abakańskie sięgają w przybliżeniu wysokości...

a)800 m

b)2000 m

c)3200 m

d)6500 m

2. Żył w latach 1893-1960. Astrofizyk. W 1952 roku zrewidował skalę odległości galaktyk. Nazywał się...

a)Edwin Hubble

b)Piotr Mersenne

c)George Gamow

d)Walter Baade

3. "Kąt Cabbibo" to pojęcie z dziedziny...

a)chemii polimerów

b)anatomii ssaków

c)fizyki jądrowej

d)budownictwa lądowego

4. Daboja to...

a)rodzaj węży z rodziny żmijowatych

b)miasto w Azji Mniejszej

c)roślina azjatycka

d)rodzaj włóczni Indian Ameryki
Południowej

5. Mieszkańców Edomu, historycznej krainy w Palestynie, wyparli z poprzedniej ojczyzny...

a)Grecy

b)Nabatejczycy

c)Asyryjczycy

d)Egipcjanie

6. Odwrotność stałej Hubble'a to...

a)szybkość światła

b)jednostka astronomiczna

c)średnica naszej Galaktyki

d)wiek Wszechświata

7. Wielkim zaskoczeniem było odnalezienie wśród próbek skał, dostarczonych z Księżyca na Ziemię przez załogę Apollo 11...

a)bazaltu

b)gipsu

c)czystego żelaza

d)anortozytów

8. Pierwszą literą, jaką 21 listopada 1969 roku zdalnie przekazano przez sieć telefoniczną z komputera do komputera - co możemy uważać za nieoficjalne narodziny sieci ARPANET, poprzedniczki Internetu - była litera...

a) A

b)L

c)M

d)Z

9. Gaspar da Gama, uczestnik wypraw Vasco da Gamy i Pedra Cabrala, pochodził z...

a)Portugalii

b)Hiszpanii

c)Włoch

d)Polski

10. Był siedemnastym z kolei dzieckiem w rodzinie. Miał dwie żony, Teodozję i Annę. Mowa o słynnym...

a)matematyku

b)biologu

c)chemiku

d)astronomie

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 6/98

1.b. Oida ouden eidos znaczy po grecku to samo, co po łacinie Scio me nihil scire (źródło: Markiewicz, Romanowski, Skrzydlate słowa, s. 626).

2.b. 1 czerwca 1801 roku urodził się przywódca kościoła mormońskiego, założyciel miasta Salt Lake City. Jego nazwisko w tłumaczeniu na polski znaczy młody (Brigham Young; źródło: Cyril Leslie Beeching, Słownik dat, s. 85).

3.a. Z wymienionych w pytaniu prezydentów USA sprawował swój urząd najwcześniej Rutherford B. Hayes, 1877-1881 (źródło: Tablice Historyczne, wyd. Adamanton 1996, s. 291).

4.c. Dziesiątą po przecinku cyfrą liczby e jest 4.

5.d. Piaskowiec lub drobnoziarnisty zlepieniec obfitujący w ziarna z nie rozłożonego chemicznie skalenia nazywa się arkoza (źródło: J. Flis, Szkolny słownik geograficzny, s. 89).

6.d. Spośród 21 gatunków nietoperzy występujących w Polsce 19 należy do rodziny mroczkowatych, pozostałe dwa natomiast do podkowcowatych (źródło: "Wiedza i Życie" nr 3/98, Nowa kolonia podkowców, s. 6).

7.b. Niektóre lekarstwa zażywane doustnie są bardzo słabo przyswajalne; należą do nich leki przepisywane na wysokie ciśnienie krwi, choroby serca i uczulenia, a także AIDS. Istnieje jednak substancja, która znacznie zwiększa ich przyswajanie. Jest nią sok grejpfrutowy (źródło: "Wiedza i Życie" nr 3/98, Efekt grejpfruta wyjaśniony, s. 8).

8.d. Ostatnio stwierdzono, że pod wielkim ciśnieniem pewien - kolejny - pierwiastek niemetaliczny zmienia się w nadprzewodnik. Chodzi o siarkę (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/98, Siarka nadprzewodnikiem, s. 8).

9.c. Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny z gwiazdą centralną podobną do Słońca (51 Pegasi) odkryli przed dwoma laty dwaj Szwajcarzy (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/98, Planety się bronią, s. 8).

10.d. 27 stycznia 1896 roku, na kilka tygodni przed pierwszym komunikatem Becquerela, na posiedzeniu francuskiej Akademii Nauk wystąpił z (błędnym!) komunikatem o tzw. czarnym świetle Le Bon (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/98, Promieniotwórczość odkrywana na raty, s. 19).