Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
MINIATUROWA OCZYSZCZALNIA ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH
Wiedza i Życie nr 10/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1998

Jednym z najpoważniejszych problemów związanych z utylizacją odpadów radioaktywnych jest odizolowanie najbardziej promieniotwórczych izotopów, szczególnie cezu 137 i strontu 90. Na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Krystalograficznego, która odbyła się w lipcu br., zaprezentowano nowy sposób poradzenia sobie z tym problemem.

Grupa naukowców wytworzyła kryształ krzemku tytanu, zawierający specjalnie spreparowane tunele o średnicy 8 angstremów (1 angstrem jest równy średnicy atomu wodoru), w które atomy cezu 137 mogą się dokładnie wpasować. Początkowo w każdym z tuneli znajduje się mniejszy jon sodu. Kiedy roztwór zawierający odpady radioaktywne przepuszcza się przez kryształ, jon cezu wpada do tunelu, wypychając jon sodu i pozostaje w nim uwięziony. Na podobnej zasadzie (z wykorzystaniem substancji zawierających węgiel) działają środki zmiękczające wodę, które usuwają z niej jony wapnia i magnezu.

"Physics News Update"