Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
CHIRURGIA D¬WIĘKOWA
Wiedza i Życie nr 10/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1998

Wszyscy wiedz±, dlaczego nie wolno zostawiać w lesie pustych butelek. Skupione na nich ¶wiatło słoneczne jest wystarczaj±co intensywne, by podpalić zeschnięty li¶ć lub gał±Ľ. Na ostatnim kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego, który odbył się w Seattle pod koniec czerwca, opisano próby kliniczne, w których za pomoc± zogniskowanych fal dĽwiękowych zniszczono guzy w±troby, nerek i prostaty u 23 pacjentów. Fala dĽwiękowa może być na tyle dokładnie zogniskowana, że niszczy guzy, pozostawiaj±c nienaruszone komórki w ich najbliższym otoczeniu. Zaproponowano również wykorzystanie fal dĽwiękowych do bezinwazyjnego tamowania krwotoków wewnętrznych. Pomysł podobny jest do receptury smażenia befsztyka na grillu. Fala dĽwiękowa podgrzewa krwawi±cy wycinek tkanki, powoduj±c cykl reakcji fizycznych i chemicznych, które w efekcie prowadz± do jej koagulacji.

"Physics News Update"