Twoja wyszukiwarka

JACEK RODZEŃ
CHAOS POMAGA EPILEPTYKOM
Wiedza i Życie nr 10/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1998

Być może już niedługo chorzy na epilepsję zostaną zaopatrzeni w specjalny aparat elektroniczny, który, na podstawie przebiegu prądów mózgowych, będzie ostrzegał przed nadchodzącym atakiem oraz dozował odpowiedni lek. Taką nadzieję mają niemieccy uczeni z Kliniki Epileptologii Uniwersytetu w Bonn, Klaus Lehnertz i Christian E. Elger, wykorzystujący w badaniach epilepsji metody matematyczne dynamiki nieliniowej, stosowane w teorii chaosu.

Do tej pory, na podstawie tradycyjnych metod rejestracji sygnałów elektrycznych pojawiających się w mózgu, można było przewidzieć atak zaledwie kilka sekund wcześniej. Celem naukowców z Bonn było uzyskanie możliwości wcześniejszego niż dotąd przewidywania napadu padaczki. Aby ten cel osiagnąć, Lehnertz i Elger zgromadzili najpierw odpowiednio dużą liczbę zapisów przebiegu procesów mózgowych, zarejestrowanych za pomocą elektroencefalografu. Następnie, na ich podstawie zidentyfikowali te fragmenty zapisów, które charakteryzują zachowanie mózgu tuż przed atakiem.

Zdaniem bońskich uczonych, fragmentom tym można przypisać powtarzającą się w takich sytuacjach odpowiednią miarę złożoności, której pojawienie się pozwala na przewidzenie ataku epilepsji z nawet dwudziestominutowym wyprzedzeniem. Tym sposobem połączony z elektroencefalografem komputer, który został uprzednio zaopatrzony w elektroniczny wzorzec sytuacji przed nadchodzącym napadem, może w porę ostrzec chorego, a przy okazji zaaplikować mu odpowiedni środek farmaceutyczny.

Istotną rzeczą jest przy tym możliwie dokładne zidentyfikowanie tego miejsca w mózgu, które jest odpowiedzialne za ataki epilepsji. Według ekspertów, nowa metoda wykorzystująca stosunkowo młodą dziedzinę badań matematycznych, jaką jest teoria chaosu, i w tej kwestii może przyjść z pomocą lekarzom, neurofizjologom oraz przynieść ulgę samym pacjentom.

"Physical Review Letters", 22/1998