Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
GEOLOGICZNY NOBEL DLA POLAKA
Wiedza i Życie nr 10/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1998

Adam M. Dziewoński, sejsmolog, profesor Harvard University, otrzymał tegoroczną prestiżową nagrodę Crawforda za "fundamentalny wkład w naszą wiedzę o strukturach i procesach zachodzących we wnętrzu Ziemi". Nagroda ta przyznawana jest przez szwedzką Królewską Akademię Nauk w dziedzinach nie objętych Nagrodą Nobla. Wraz z prof. Dziewońskim nagrodzony został amerykański geofizyk Don L. Anderson z California Institute of Technology. Razem podzielą się kwotą 500 tys. dolarów.

Profesor Dziewoński rozpoczynał pracę naukową w Instytucie Geofizyki PAN i do tej pory utrzymuje żywe kontakty z polskimi kolegami. Jego wkład w światową sejsmologię trudno przecenić. Owocem jego pracy jest metoda tomografii sejsmicznej, analogiczna do tomografii w medycynie, którą powszechnie stosuje się dzisiaj na całym świecie do rozpoznawania przestrzennego głębokich struktur Ziemi. Zawdzięczamy mu także współczesny stan wiedzy o najgłębszych warstwach Ziemi. Profesor Adam Dziewoński jako pierwszy udowodnił istnienie niejednorodności w jądrze naszej planety i rozpoznał szczegółowo niektóre z nich. Wraz ze swoim zespołem na Harvard University zajmuje się badaniem mechanizmów trzęsień ziemi, twierdząc, że nasza wiedza o nich ma jeszcze znaczne luki. Jest obecnie jednym z najznamienitszych specjalistów od sejsmologii na świecie.

PAP; "Nature", 6680/1998