Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
POMIARY GRAWITACJI ZA POMOCĄ ATOMÓW
Wiedza i Życie nr 10/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1998

Dokładne pomiary zmian pola grawitacyjnego znajdują zastosowanie nie tylko w fizyce doświadczalnej, ale również w geodezji, badaniu budowy wnętrza Ziemi, poszukiwaniach ropy naftowej i innych kopalin.

Ostatnio zespół naukowców z Uniwersytetu Yale opracował nowy rodzaj służącego do tego celu urządzenia, zwanego gradiometrem. Wykorzystuje on efekty kwantowe występujące, kiedy atomy umieszczone są w polu grawitacyjnym. Ponieważ obiektami, których zachowanie mierzy się w gradiometrze, są pojedyncze atomy, a pomiary dokonywane są za pomocą stabilnych wiązek laserowych, urządzenie jest odporne na czynniki zewnętrzne, takie jak drgania, i można umieścić je na ruchomych platformach. Zaprezentowany przez naukowców gradiometr może zmierzyć różnice pola grawitacyjnego rzędu 10-10 g pomiędzy punktami odległymi o 1 m, co jest wynikiem podobnym do osiągnięć najlepszych istniejących dotychczas urządzeń tego typu. Można się spodziewać, że dalsze badania doprowadzą do wielokrotnej poprawy dokładności.

"Physics News Update"