Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 10/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 10/1998

"ERUDYTA ROKU": PAN GRZEGORZ MAKULEC. GRATULUJEMY!

Wyłoniliśmy wreszcie "Erudytę roku"; został nim mocą losowania pan Grzegorz Makulec, który uzyskał 120 punktów. W finałowym losowaniu wysokiej klasy cyfrowego dyktafonu firmy Voice-It, mogącego współpracować z komputerem osobistym, współzawodniczyli:

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Adam Cieślar Wisła
Krzysztof Horodecki Gdańsk
Marcin Jaworski Katowice
Grzegorz Makulec Cieszyn
Andrzej Wilowski Piastów

Jeden ze współzawodniczących finalistów, pan Andrzej Wilowski z Piastowa (nb. laureat poprzedniej wersji naszego konkursu), został - również w wyniku losowania - zdobywcą tytułu "Erudyty października" i otrzymuje także dyktafon Voice-It, tyle że o nieco mniejszych możliwościach. Obie nagrody ufundował Krajowy Dom Wysyłkowy.

A oto alfabetyczny wykaz wszystkich walczących o tytuł "Erudyty października", którzy uzyskali po 60 punktów, gromadząc je w ciągu sześciu miesięcy:

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ
Grzegorz Bednarczyk Kraków
Artur Błaut Kielce
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Adam Cieślar Wisła
Grzegorz Czekaj Kielce
Arkadiusz Dziedzic Pustków
Krzysztof Horodecki Gdańsk
Artur Janczewski Warszawa
Marcin Jaworski Katowice
Rafał Kosturek Rzeszów
Sebastian Kujawa Gdynia
Jakub Makuch Szlichtyngowa
Grzegorz Makulec Cieszyn
Marcin Rybowski Włocławek
Andrzej Masiel Lwówek Śl.
Marcin Mączka Rzeszów
Rafał Osiecki Słupsk 6
Marcin Rybowski Włocławek
Jarosław Sypniewski Łopuszno
Anna Szkaranda Skarżysko
Andrzej Wilowski Piastów
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów
Andrzej Żołyński Zielona Góra

Nasz konkurs, oczywiście, trwa nadal - z tym, że niniejszym uległy wyzerowaniu wszystkie konta w konkursie o tytuł "Erudyty roku", rachujemy tedy od nowa. Znów równe szanse przed wszystkimi! "Erudytę roku 1999", przedostatniego roku XX stulecia, wyłonimy znów w październiku...

PYTANIA KONKURSOWE

1. Reguły pokrewieństwa i zawierania małżeństw służą zapewnieniu krążenia kobiet między grupami, tak jak reguły ekonomiczne służą zapewnieniu dóbr i usług, a reguły językowe - krążeniu przekazów. Tekst ten pochodzi z dzieła...

a)Fryderyka Engelsa

b)Claude'a Lévi-Straussa

c)Bronisława Malinowskiego

d)Bolesława Limanowskiego

2. 16 kwietnia 1746 roku tzw. Młodszy Pretendent ("Bonnie Prince Charlie") poniósł klęskę w bitwie, która była ostatnią poważną próbą przywrócenia Stuartom tronu brytyjskiego. Była to bitwa pod...

a)Edynburgiem

b)Stratford

c)Hastings

d)Culloden

3. Cement portlandzki wynalazł Brytyjczyk, John Aspdin. Było to w roku...

a)1615

b)1799

c)1824

d)1878

4. Hen-1357 to oznaczenie:

a)mgławicy planetarnej odległej od Słońca około 18 tys. lat świetlnych

b)genu wzrostu

c)samolotu bombowego nowej generacji

d)wirusa choroby, zwanej "pustynnym zapaleniem płuc"

5. Skonstruowany w Kalifornii sterowany głosem robot do wykonywania endoskopowych operacji serca nazywa się...

a)Caroline

b)Robby

c)Hermes

d)Aesop

6. R. Hoover i S.S. Abyrow odkryli wspólnie...

a)najmłodszą mgławicę planetarną

b)nową cząstkę elementarną

c)ślady mikroskopowego życia w lodzie o wieku 400 tys. lat

d)fulleren nadprzewodzący w temperaturze pokojowej

7. Idea tzw. komputera kwantowego zaproponowana została na początku lat osiemdziesiątych przez...

a)Ryszarda Feynmana

b)Billa Gatesa

c)Paula Allena

d)Carla Sagana

8. Zbiór domknięty, którego każdy punkt jest punktem skupienia, to wedle matematyków...

a)zbiór otwarty

b)zbiór doskonały

c)zbiór spójny

d)zbiór zwarty

9. Genlisea to...

a)czternasta co do jasności gwiazda konstelacji Bliźniąt

b)nazwa ważnego procesu przetwarzania genów

c)najnowszy model superkomputera

d)drapieżna roślina, odżywiająca się jednokomórkowymi pierwotniakami

10. Przyrząd do pomiaru parowania i transpiracji z gruntu pokrytego roślinnością to...

a)pluwiograf

b)lizymetr

c)ombrograf

d)ewaporometr

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 7/98

1.b. W analizie technicznej wyrażona w procentach ilość bromu zaabsorbowanego przez próbkę w ustalonych warunkach, służąca do analiz porównawczych stopnia nienasycenia (tzn. ilości wiązań wielokrotnych w cząsteczkach) tłuszczów, to liczba bromowa (źródło: encyklopedia internetowa FOGRA).

2.a. Z wymienionych głośnych filmów Sergiusza Eisensteina najwcześniejszy jest Pancernik Potiomkin (1925, źródło: encyklopedia internetowa FOGRA).

3.d. Żył w latach 1901-1983. Wybitny logik i filozof matematyki. Słynne prace z zakresu definicji prawdy w matematyce. Nazywał się Alfred Tarski (źródło: encyklopedia internetowa FOGRA).

4.c. G. Deleuze, J. Derrida i J.F. Lyotard to reprezentanci postmodernizmu (źródło: encyklopedia internetowa FOGRA).

5.c. Abenra (Aabenraa) to miasto w Danii (źródło: encyklopedia internetowa FOGRA).

6.a. Dr Bruno Oesch został nazwany przez prasę "tropicielem prionów" (źródło: "Wiedza i Życie" nr 3/1998, s. 4, Tropiciel prionów).

7.b. Antigraf to polski preparat, dzięki któremu można utrzymywać w czystości zewnętrzne ściany budynków (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/1998, s. 6, Sposób na graffiti).

8.b. Pierwszy pozasłoneczny układ planetarny z gwiazdą centralną podobną do Słońca, odkryty około 2 lat temu przez Mayora i Queloza, to układ 51 Pegasi (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/1998, s. 8, Planety się bronią).

9.a. Najwyższa znana tzw. temperatura przejścia pierwiastkowego ciała stałego (poniżej której opór elektryczny ciała spada do zera i ciało to staje się nadprzewodnikiem) należy do siarki (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/1998, s. 6, Siarka nadprzewodnikiem).

10.d. Promienie katodowe opisane zostały po raz pierwszy w roku 1867 przez Johanna Hittorfa (źródło: "Wiedza i Życie" nr 4/1998, s. 17, Promieniotwórczość odkrywana na raty).