Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
PIERWSZE ZŁOŻE NA MARSIE
Wiedza i Życie nr 11/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1998

Fot. JPL/NASA

Zespół geologów z Arizona State University, opracowujący wyniki przesyłane przez sondę Mars Global Surveyor, doniósł o odkryciu dużego złoża hematytu na powierzchni Marsa (na zdjęciu). To kolejny silny argument na korzyść hipotezy, że na Marsie była kiedyś woda.

Hematyt to siarczek utlenionego żelaza, tak jak maghemit, którego obecność w postaci nalotu na ziarnach marsjańskiego piasku stwierdzono podczas misji Pathfindera, i który jest prawdopodobnie odpowiedzialny za charakterystyczną barwę planety.

Ziemskie złoża hematytu powstawały na dwa sposoby: hydrotermalny i osadowo-chemiczny. Złoża hydrotermalne powstają przy udziale aktywności wulkanicznej, ponieważ konieczne są do tego gorące roztwory wodne. Gdyby Mars posiadał złoża hydrotermalne, byłby to dowód, że w przeszłości, gdy był geologicznie aktywny, występowała na nim pewna ilość wody. Ten typ złóż należy jednak do mniejszości na Ziemi, bardzo rzadko tworząc większe nagromadzenia.

Dużo ciekawsze wydaje się założenie, iż marsjański hematyt powstał podobnie, jak największe złoża tego minerału na Ziemi - w wyniku chemicznego wytrącenia z wody morskiej. Do tego procesu niezbędny jest bowiem tlen. W praktyce oznacza to życie, a konkretniej organizmy fotosyntetyzujące, ponieważ prawdopodobnie tak właśnie pojawił się tlen w atmosferze naszej planety.

Powyższa możliwość jest tak kusząca, że już wskazuje się miejsce napotkania złoża jako punkt docelowy kolejnej misji badawczej na Marsa.

JPL/NASA

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(01/98) CHEMIA NA MARSIE
(07/98) Z ŻYCIA SOND PLANETARNYCH