Twoja wyszukiwarka

PIOTR STĘPIEŃ
NAUKOWY SZARLATAN
Wiedza i Życie nr 11/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 11/1998

Z uczuciem niesmaku przeczytałem fragment artykułu mgr Haliny Galery pt. Uczucia na wietrze w nr. 6/1998 "WiŻ", dotyczący Trofima Łysenki. Zupełnie nie rozumiem, jak można napisać o Łysence, że był badaczem, a następnie obszernie i bez żadnego komentarza cytować jego wywody na temat zapłodnienia roślin.

Wielu czytelników, szczególnie tych młodszych, nie orientuje się, kim był Trofim Łysenko - szarlatan naukowy, popierany przez Stalina główny ideolog "nowej komunistycznej genetyki". W wyniku jego działań wielu genetyków z prawdziwego zdarzenia straciło życie w obozach koncentracyjnych, zaś uprawianie prawdziwej genetyki zostało w ZSRR i w Polsce zakazane.

Łysenkizm negował istnienie genów i opierał się na całkowicie wymyślonych i nie udowodnionych teoriach. Pośmierci Stalina i zmianach politycznych w ZSRR Łysenko odszedł w niepamięć. Doprawdy, zadziwiające, że udało mu się jeszcze trafić na łamy "Wiedzy i Życia" w 1998 roku.

Z poważaniem
Prof. dr hab. PIOTR P. STĘPIEŃ
Zakład Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego

Podobnie jak Pan Profesor uważamy, że Trofim Łysenko był szarlatanem, a naszą intencją nie było gloryfikowanie jego działalności. Dlatego też, aby rozwiać wszelkie niejasności związane z tą postacią, w niedalekiej przyszłości opublikujemy artykuł na ten temat.

O podobnych zagadnieniach przeczytasz w artykułach:
(06/98) UCZUCIA NA WIETRZE