Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
MIKROSKOPOWA LITOGRAFIA
Wiedza i Życie nr 12/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1998

Nanorurki, czyli rurki, których powierzchnię tworzą pojedyncze warstwy atomów węgla, znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach nauki i techniki. Stosowane były one jako elementy mikroskopów atomowych, za pomocą których udało się uzyskać obrazy pojedynczych atomów.

Ostatnio naukowcy ze Stanford University wykorzystali nanorurki do budowy mikroskopijnych ołówków, które umożliwiają rysowanie linii o szerokości 10 nm na podłożu krzemowym z prędkością 0.5 mm/s. Przyłożona do podłoża nanorurka usuwa z niego powierzchniową warstwę atomów wodoru; odsłonięte atomy krzemu ulegają szybkiemu utlenieniu, powodując powstanie wąskich linii zbudowanych z dwutlenku krzemu.

Efekt ten jest kolejnym krokiem na drodze do opanowania technologii w skali atomowej - nanotechnologii [w październikowym numerze "WiŻ" pisał o tym Jan A. Kozubowski] oraz do bardzo efektywnych metod zapisu danych.

"Physics News Update"