Twoja wyszukiwarka

REDAKCJA
NOBEL 98
Wiedza i Życie nr 12/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1998

Coroczne emocje związane z Nagrodami Nobla już minęły. Znamy decyzje gremiów stanowiących o nagrodach. Szerzej o laureatach i leżących u podstaw noblowskich decyzji osiągnięciach będziemy pisać w kolejnych numerach "Wiedzy i Życia".

l Literatura: José Saramago, Portugalia.

l Medycyna i fizjologia: Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro, Ferid Murad - za wykrycie roli, jaką tlenek azotu pełni w powstawaniu chorób naczyniowo-sercowych.

l Fizyka: Horst L. Stoermer, Robert C. Laughlin, Daniel C. Tsui - za doświadczalne i teoretyczne prace nad zachowaniem elektronów poruszających się w silnych polach magnetycznych.

l Chemia: Walter Kohn, John Pople - za opracowanie podstawowych metod badawczych współczesnej chemii kwantowej.

l Ekonomia: Amartya Sen - jego badania położyły teoretyczny fundament pod porównywanie sposobów dystrybucji dobrobytu, zdefiniowały nowe wskaźniki ubóstwa i polepszyły rozumienie mechanizmów powstawania klęsk głodu.

l Nagroda pokojowa: John Hume, David Trimble - za udział w pokojowym rozwiązaniu konfliktu w Irlandii Północnej.