Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ GORZYM
NAGRODY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
Wiedza i Życie nr 12/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1998

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej już po raz siódmy przyznała swoje doroczne nagrody wybitnym naukowcom, reprezentującym dziedziny: nauk humanistycznych i społecznych, nauk przyrodniczych i medycznych, nauk ścisłych oraz nauk technicznych. Otrzymują je polscy uczeni za osiągnięcia i odkrycia naukowe, będące istotnym wkładem w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej.

Nagroda FNP uznawana jest za najpoważniejszą nagrodę naukową w Polsce. Jej wysokość w 1998 roku wynosi 40 tys. zł.

Laureatami Nagrody FNP '98 zostali:

w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych:

prof. Janusz Sondel z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego za Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków - dzieło pomnażające wiedzę o łacińskich źródłach kultury duchowej Polaków;

w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych:

prof. Andrzej Szczeklik z II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego za wykrycie mechanizmu przeciwzakrzepowego działania aspiryny oraz badania nad patogenezą i metodami leczenia astmy oskrzelowej indukowanej aspiryną;

w dziedzinie nauk ścisłych:

prof. Lechosław Latos-Grażyński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego za badania nad porfirynami i metaloporfirynami o szczególnej strukturze molekularnej i elektronowej;

w dziedzinie nauk technicznych:

prof. Leszek Stoch z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za wyjaśnienie zjawiska wielostadialnej krystalizacji materiałów szklistych i opracowanie na tej podstawie niekonwencjonalnych szkieł do zastosowań proekologicznych.