Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 12/1998
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/1998

"ERUDYTA GRUDNIA" - TYTUŁ JEDZIE DO SKARŻYSKA

Oto spis uczestników naszego konkursu, którzy w sześciu ostatnich turach uzyskali wynik maksymalny, czyli mają po 60 punktów; jak widać, jest to 13 osób. Spośród nich w drodze losowania wyłoniliśmy "Erudytę grudnia", którym została pani Anna Szkaranda ze Skarżyska; gratulujemy, nagrodę (Voice-It, minidyktafon cyfrowy, ufundowany przez Krajowy Dom Wysyłkowy) przesyłamy pocztą.

Przy okazji: jeden z uczestników konkursu proponuje, by dopuścić do losowania nagrody nie tylko zdobywców 60, ale i 59 punktów. Co Państwo na to? Lista kandydatów wydłużyłaby się mniej więcej trzykrotnie...

UCZESTNIK MIEJSCOWOŚĆ
Grzegorz Bednarczyk Kraków
Artur Błaut Kielce
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Adam Cieślar Wisła
Grzegorz Czekaj Kielce
Arkadiusz Dziedzic Pustków
Krzysztof Horodecki Gdańsk
Artur Janczewski Warszawa
Grzegorz Makulec Cieszyn
Rafał Osiecki Słupsk
Mirosław Podstolak Słupsk
Marcin Pustkowski Łódź
Anna Szkaranda Skarżysko

Intencja naszego Czytelnika jest dość jasna: w obecnych warunkach regulaminowych łatwo wytwarza się specyficzna czołówka konkursu, którą potem niezwykle trudno dogonić. Niewątpliwie, obniża to atrakcyjność zabawy i zniechęca do brania w niej udziału ludzi "wiedzących mniej niż wszystko". Ale przecież chodzi nam o nagrodzenie wyjątkowej erudycji właśnie... Doprawdy, jest to dylemat: również i u nas ścierają się zwolennicy i przeciwnicy elitarności...

Tak się przy tym składa, że po 70 punktów mają te same osoby z wyjątkiem... laureatki z tego miesiąca, która - jak z tego wynika - zaczęła udział w walce o tytuł dokładnie przed sześcioma miesiącami. No i miała trochę szczęścia, jak widać... Wymienione osoby (z wyjątkiem pani Anny) przodują zatem w potyczkach o kolejny tytuł "Erudyty roku 1999".

Zapraszamy do dalszej zabawy!

Przy okazji przypominamy, że zamieszczony obok kupon ma funkcję wyłącznie pomocniczą. Mogą go Państwo skorygować, przerysować, przepisać - nie ma to znaczenia. Na tzw. ogólne żądanie wyjaśniam, że rozwiązania można przesyłać także pocztą elektroniczną pod adresem wiedza@proszynski.com.pl

PYTANIA KONKURSOWE

1. Kto kogo pokonał 1 marca 1896 roku pod Aduą?

a) Etiopczycy - Włochów

b) Włosi - Albanię

c) Rosjanie - Turcję

d) Prusacy - armię włosko-austriacką

2. Niezwykle małe organizmy żywe - nanoba-kterie - mogą być przyczyną...

a) reumatyzmu

b) kamieni nerkowych

c) grypy

d) AIDS

3. Coincidentia oppositorum, czyli "zbieżność przeciwieństw", to sformułowanie użyte w dziele De docta ignorantia, czyli O uczonej niewiedzy pióra...

a) Mikołaja Kopernika

b) Mikołaja z Kuzy (Nicolausa Krebsa)

c) Mikołaja z Mierzyńca

d) Mikołaja Reja

4. Nagroda Crawforda, zwana "geologicznym Noblem", została w tym roku przyznana pewnemu profesorowi słynnego Harvard University w USA. Ów profesor nazywa się...

a) Joshua C. Bergson

b) Antonio Frontiera de la Paz

c) Jewgienij N. Żadow

d) Adam M. Dziewoński

5. Henry Lindfield z Brighton był pierwszym...

a) znanym nabywcą pudełka zapałek (1827)

b) znanym nauczycielem stenografii (1646)

c) prezesem firmy, który wziął udział w reklamie telewizyjnej (1930)

d) kierowcą, który zginął w wypadku samochodowym (1898)

6. Ruch cząstek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego to...

a) elektroosmoza

b) elektrodyfuzja

c) elektronityza

d) elektroforeza

7. Dynastia Oldenburska związana jest z...

a) Saksonią

b) Królestwem wschodniofrankijskim

c) Meklemburgią

d) Norwegią

8. Najmniejszy dotychczas uzyskany fulleren składa się - jak i inne fullereny - z regularnie rozłożonych atomów węgla. Ilu?

a) 20

b) 36

c) 50

d) 60

9. Pierwsza sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych odbyła się...

a) 25 grudnia 1990 roku

b) 16 kwietnia 1991 roku

c) 3 stycznia 1992 roku

d) 12 marca 1992 roku

10. Meteoryty z roju Drakonidów możemy obserwować co roku między 6 a 10 dniem...

a) marca

b) czerwca

c) października

d) grudnia

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 9/98

1.b. Góry Abakańskie sięgają w przybliżeniu wysokości 2000 m.

2.d. Żył w latach 1893-1960. Astrofizyk. W 1952 roku zrewidował skalę odległości galaktyk. Nazywał się Walter Baade.

3.c. "Kąt Cabbibo" to pojęcie z dziedziny fizyki jądrowej.

4.a. Daboja to rodzaj węży z rodziny żmijowatych.

5.b. Mieszkańców Edomu, historycznej krainy w Palestynie, wyparli z poprzedniej ojczyzny Nabatejczycy.

Pytania 1-5 opracowano na podstawie encyklopedii internetowej WIEM firmy Fogra.

6.d. Odwrotność stałej Hubble'a to wiek Wszechświata (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6/98, s. 11, Ile lat ma Wszechświat).

7.d. Wielkim zaskoczeniem było odnalezienie wśród próbek skał, dostarczonych z Księżyca na Ziemię przez załogę Apollo 11 anortozytów (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6/98, s. 13, Kęs Srebrnego Globu).

8.b. Pierwszą literą, jaką 21 listopada 1969 roku zdalnie przekazano przez sieć telefoniczną z komputera do komputera - co możemy uważać za nieoficjalne narodziny sieci ARPANET, poprzedniczki Internetu - była litera L (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6/98, s. 16, Dekada Internetu).

9.d. Gaspar da Gama, uczestnik wypraw Vasco da Gamy i Pedra Cabrala, pochodził z Polski (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6/98, s. 24, Pod portugalską banderą).

10.c. Był siedemnastym z kolei dzieckiem w rodzinie. Miał dwie żony, Teodozję i Annę. Mowa o słynnym chemiku - Dymitrze Mendelejewie (źródło: "Wiedza i Życie" nr 6/98, s. 80, Tylko jeden Mendelejew).