Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 1/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 1/1999

Na mistrzostwach świata w rozwiązywaniu łamigłówek jest zawsze kilka trudnych i bardzo trudnych układanek. Na 7. Mistrzostwach w Stambule były cztery takie twarde orzechy. Dwa z nich znajdują się obok jako zadania dla wytrwałych (wyjątkowo zadanie to jest więc dubletem). Pozostałe zadania z mistrzostw, zamieszczone w tym "Puzelandzie", są również "układankowe", ale oczywiście nie tak trudne.

Rozwiązania można nadsyłać do końca stycznia 1999 roku pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 1/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek, stawiając dodatkowo plus (+), jeżeli będą wśród nich oba zadania dla wytrwałych.

Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek (pomijając zadania dla wytrwałych), rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast autorzy rozwiązań zadań dla wytrwałych wezmą udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

KWADRATY I KOŁA

Osiem kwadratów bez cyfr (dolny rysunek) należy zastąpić ośmioma z dziewięciu kwadratów z cyframi (u góry) tak, aby suma cyfr w każdym z czterech kół na dolnym rysunku była równa 10. Kwadratów nie wolno obracać.

DLA WYTRWAŁYCH

1. REKONSTRUKCJA NA ZIELONO

Sześciokąt foremny rozcięto na przedstawione na rysunku osiem trójkątów i prostokąt. Zadanie polega na zrekonstruowaniu tego sześciokąta; przy układaniu części nie należy odwracać na drugą stronę.

2. CZTERY PO TRZY

Z dziewięciu kwadratów na rysunku należy utworzyć jeden duży kwadrat w taki sposób, aby wewnątrz tego kwadratu pojawiło się 12 kolorowych figur: 3 trójkąty, 3 kwadraty, 3 pięcioramienne gwiazdy i 3 koła. Gwoli jasności obok znajduje się przykładowe rozwiązanie... z błędami: na ułożonym kwadracie są 4 kółka i 2 gwiazdki, a ponadto jedna gwiazdka została źle spasowana, więc właściwie nie jest gwiazdką, a z pewnością nie pięcioramienną.

INDYK DO PODZIAŁU

Figurę na rysunku należy podzielić wzdłuż oznaczonych cienkich linii na dwie części o takim samym kształcie i wielkości.

OKRĘTY PENTOMINOWE

Flotę złożoną z 12 kamieni pentomina rozmieszczono na akwenie złożonym ze 144 pól tak, że:

- każdy kwadracik pentomina pokrywa pole diagramu;

- kamienie nie stykają się, nawet rogami.

Cyfry u dołu i z prawej strony diagramu oznaczają, ile kamieni znajduje się w danym rzędzie lub kolumnie. Cyfry z lewej strony i u góry oznaczają, ile pól w danym rzędzie lub kolumnie jest zakrytych kamieniami; kilka takich pól ujawniono na diagramie.

Zadanie polega na odtworzeniu rozmieszczenia całej floty. Kamienie mogąbyć odwrócone na drugą stronę.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 9/98

Krzyżówka z sumami. Siódemka występowała w diagramie 14 razy.

16 po 16. W trzech oznaczonych polach występowały liczby 9, 10 i 13.

Po kolei. Rozwiązanie na rysunku.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania trzech łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je:
Janusz Gregorczyk ze Szczecina, Adam Pryc z Katowic i Łukasz Stawickiz Torunia. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIE ZADANIA DLA WYTRWAŁYCH

Rozmieszczenie liczb od 1 do 15 w kółkach znajdujących się na przecięciach linii figury utworzonej z ośmiu pięciokątów (sześciu małych, średniegoi dużego) tak, aby suma liczb w wierzchołkach każdego pięciokąta była taka sama (40), okazało się nie tylko możliwe, ale także niezbyt trudne. Wprawdzie nie aż tak łatwe, jak mogłaby sugerować liczba wszystkich całkowicie różnych rozwiązań (2060), ale korzystający z komputera mieli właściwie tylko jeden problem - napisanie pomysłowego programu. Rozwiązań wpłynęło kilkaset, w tym wiele z wydrukami lub nawet z dyskietkami zawierającymi wszystkie rozwiązania.

Dziękuję zwłaszcza za listy z wnikliwą analizą sposobu rozwiązywania oraz zawierające "eleganckie" rozwiązania. Jedno z nich, autorstwa pana Tadeusza Woźnego z Krakowa, przedstawione jest na rysunku. O jego "elegancji" decydują dwie cechy: w kolejnych wierzchołkach dużego pięciokąta znajdują się kolejne liczby od 6 do 10; sumy par liczb na końcach linii łączących wierzchołki centralnego małego pięciokąta z wierzchołkami średniego (niebieskiego) są kolejnymi liczbami - od 14 do 18.

Nagrodę - 100 złotych - rozlosowaną wśród wszystkich, którzy nadesłali przynajmniej jedno rozwiązanie z jednakową sumą w wierzchołkach ośmiu pięciokątów, otrzymuje Grzegorz Anioł z Gliwic. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.