Twoja wyszukiwarka

KAROL MYŚLIWIEC
ODKRYCIA W SAKKARZE
Wiedza i Życie nr 2/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 2/1999

Poszukiwania archeologiczne w Egipcie trwają już 200 lat, wciąż jednak naukowcy odkrywają tam nowe zabytki z epoki faraonów, dzięki czemu coraz lepiej można poznać historię władców tego potężnego państwa i życie codzienne jego mieszkańców.

Fot. Zbigniew Kość/Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

W Sakkarze, leżącej na lewym brzegu Nilu na południe od Kairu, od kilku lat pracuje polsko-egipska misja archeologiczna, reprezentująca Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego UW. Ostatnio obiektem jej badań jest m.in. grób dostojnika egipskiego (wezyra) z czasów VI dynastii egipskiej (ok. 2300 p.n.e.). Odkryto tam wspaniałe płaskorzeźby i malowidła dekorujące ściany kaplicy grobowej wezyra. Odsłonięte spod gruzowiska napisy hieroglificzne uderzają bogactwem kolorystyki. Każda postać ludzka, zwierzęta i rośliny, stanowiące znaki pisma egipskiego, oddane są z najdrobniejszymi szczegółami. Całość napisu jest rodzajem testamentu, w którym zmarły wyznacza ludzi odpowiedzialnych za jego pośmiertny kult. Poniżej "testamentu" wezyr przedstawiony jest ośmiokrotnie, gdy kroczy w kierunku wejścia do swojej kaplicy, niekiedy na piersiach ma skórę lamparta- oznakę godności kapłańskiej.

Szczególnie bogaty materiał archeologiczny pochodzi z 24 szybów grobowych, wykutych w skale w okresie Starego Państwa (połowa III tysiąclecia p.n.e.), które odsłonięto po wschodniej stronie grobowca wezyra, rozszerzając teren wykopalisk w kierunku piramidy Dżesera. W niektórych komorach grobowych stoją kamienne sarkofagi. Prawie wszystkie komory zawierają szkielety ludzkie i pozostałości zastawy grobowej. Dla historyka najciekawsze są "ślepe wrota" z imionami i tytułami pochowanych tu dworzan faraonów.