Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ PIEŃKOWSKI
SŁABY REFLEKS OCEANÓW
Wiedza i Życie nr 3/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1999

Oceany nie nadążają z magazynowaniem zwiększonej ilości dwutlenku węgla, wydzielanego do atmosfery w wyniku działalności człowieka - tak twierdzi pięciu amerykańskich naukowców, autorów artykułu, jaki ukazał się niedawno w "Nature". Odkrycie to z jednej strony jest argumentem dla zwolenników wprowadzenia ograniczeń w emisji CO2, a z drugiej wymaga znacznego poprawienia komputerowych modeli klimatycznych, na których opierają się ich katastrofalne prognozy na przyszłość.

Przewidywanie przyszłych zmian klimatu jest możliwe tylko wówczas, gdy dobrze rozumiemy, jak funkcjonuje on dziś. Obecnie pracujące komputerowe modele klimatyczne wykorzystują całą dostępną nauce wiedzę na ten temat. Wiedza ta jednak nie jest kompletna. Dotychczas zakładano, że ilość CO2, jaka trafia do oceanu z atmosfery, z roku na rok ulega znacznym wahaniom. Oznacza to, że ziemska hydrosfera jest w stanie w miarę szybko reagować (jednak niedostatecznie szybko) na zmiany stężenia tego gazu w powietrzu. Założenie takie opiera się na wynikach pomiarów atmosferycznych, przeprowadzanych różnymi metodami i dających mniej więcej zgodne wyniki.

Nowe obliczenia sugerują, że prędkość reakcji oceanu na zmiany stężenia CO2 w atmosferze jest pięciokrotnie mniejsza. Jeśli obliczenia okażą się prawidłowe, co nie jest oczywiste ze względu na zastosowane przez autorów daleko idące uproszczenia, prognozy klimatologów na najbliższe stulecie mogą się drastycznie pogorszyć.

"Nature", 6707/1998