Twoja wyszukiwarka

BOGDAN ŻURAWSKI
CZEKAJĄC NA POTOP
Wiedza i Życie nr 3/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 3/1999

Jeśli rząd sudański zrealizuje plany budowy dwóch tam na Nilu, w Kadżbar i w Hamadab, zalane zostaną ogromne połacie Doliny Nilu między III a IV kataraktą. Na razie prace wstrzymują brak pieniędzy i drażliwe kwestie związane z umową o podziale wód Nilu między Sudanem i Egiptem. Pełną parą idą natomiast badania archeologiczne na zagrożonych terenach.

Przerys figurki kobiecej, zwanej "damą z Sonijat"; VII-V wiek p.n.e.

Ryc. Paulina Terendy

Ważną rolę w badaniach odgrywa Polska Połączona Ekspedycja Archeologiczna do Doliny Nilu Środkowego, zorganizowana przez Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN przy współudziale Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej UJ.

Fragment muru świątyni w Sonijat w trakcie wykopalisk w ubiegłym roku

Fot. Bogdan Żurawski

Polscy archeolodzy penetrują nie zbadane tereny na prawym brzegu Nilu między Starą Dongolą a Ez Zuma. W miejscowości Sonijat odkryte zostało starożytne miasto; w jednej z jego świątyń odnaleziono wiele cennych przedmiotów. Brązowy posążek nagiej kobiety, terakotowy portret młodzieńca lub kobiety w królewskim diademie czy fajansowy amulet w kształcie głowy egipskiego boga Besa zaliczają się do wspaniałych okazów sztuki nubijskiej okresu napatańskiego (VIII-I - V wiek p.n.e.).

Prace Połączonej Ekspedycji w Dolinie Nilu trwają.