Twoja wyszukiwarka

ILONA BENDYK
POŻYTKI Z GIER KOMPUTEROWYCH
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

W 1996 roku powstał w Wielkiej Brytanii Institute of Cognitive Neuroscience, mający ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń naukowcom zajmującym się badaniami nad mózgiem. Jednym z członków Instytutu jest University College of London (UCL), w którym pracuje dr Neil Burgess.

Dziełem Burgessa jest mały robot, mający pomóc w zrozumieniu mechanizmów orientacji i pamięci. Zadaniem robota jest symulacja zachowania się szczura podczas poszukiwania pożywienia. Chociaż jest zupełnie niepodobny do gryzonia, doskonale odtwarza jego wędrówkę w nieprzyjaznym środowisku.

Fot. London Press Service

Kolejnym krokiem badań było wykorzystanie eksperymentów opierających się na grach komputerowych. Badano przepływ krwi w mózgach ochotników "wędrujących" po wirtualnym mieście. Otrzymane wyniki pokazały, że mózgi człowieka i szczura mają więcej wspólnego, niż sądzono. Otóż wiadomo, że do orientowania się w świecie szczury używają pewnej części mózgu, zwanej hipokampem. Ustalono, że ten sam obszar mózgu ludzie wykorzystują do innej funkcji: zapamiętywania wydarzeń.

W mózgach ochotników "wędrujących" po wirtualnym mieście krew kierowana była do hipokampu. Można więc przypuszczać, że wyczucie przestrzeni, podobnie jak ludzkie wyczucie czasu, pomaga nam w zapamiętywaniu, co wydarzyło się w przeszłości.

Dr Burgess ma nadzieję, że na podstawie jego prac ze szczurzym robotem będzie mógł skonstruować program komputerowy symulujący pamięć ludzką.

London Press Service