Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
SIEĆ STALE ROŚNIE
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

Około 147 mln ludzi korzysta z Internetu w domu lub pracy co najmniej raz w tygodniu, co oznacza więcej niż dwukrotny wzrost tej liczby w ciągu trzech lat (w 1996 roku wynosiła ona 61 mln) - podaje ostatnie sprawozdanie Almanachu Przemysłu Komputerowego, zatytułowane The Internet User Forecast 1990-2005. Przewiduje się, że liczba ta osiągnie 320 mln w 2000 roku i 720 mln w jeszcze pięć lat później.

Nadzwyczajnie szybki wzrost zainteresowania Siecią w ostatnich latach stanowi duże zaskoczenie dla wszystkich - powiada Emil Juliussen, główny autor wspomnianego raportu. Ale jeszcze bardziej zaskakujące dla ekspertów jest to, że Internet zdobył największą popularność wcale nie w USA, lecz w Skandynawii. Jak powiada Juliussen, częściowym wytłumaczeniem tego faktu jest to, że w krajach skandynawskich obserwujemy ogromne zainteresowanie handlem sieciowym, którego obroty stanowią liczący się procent obrotów handlowych ogółem.

Stany Zjednoczone z 76.5 mln internautów skupiały w 1998 roku niemal 52% wszystkich użytkowników Internetu. W 2005 roku będzie ich w USA - zgodnie ze wspom-nianym sprawozdaniem - ponad 207 mln, czyli już tylko 29% ogółu.

Poza USA najwyższe wskaźniki korzystania z Internetu mają: Japonia (9.75 mln użytkowników), Wielka Brytania (8.1), Niemcy (7.14) i Kanada (6.49). Cała Europa łącznie ma 36.2 mln aktywnych użytkowników Sieci, co stanowi około 25% liczby globalnej. Jak twierdzi Juliussen, na rozwój zainteresowania Internetem przemożny wpływ miały światowe stosunki gospodarcze i geografia. Największy sens ma korzystanie z Sieci w krajach względnie izolowanych - powiada Juliussen - takich jak Australia czy Nowa Zelandia. Ale tak się złożyło, że najszybciej w korzyściach, płynących z używania Internetu, zorientowały się po firmach amerykańskich przedsiębiorstwa Finlandii, Szwecji i Norwegii. Sprawozdanie stwierdza też fakt skądinąd oczywisty: że najlepsze rokowania rozwoju wykorzystania Sieci charakteryzują kraje z dobrze rozwiniętymi systemami łączności i zaawansowane w procesie komputeryzacji.