Twoja wyszukiwarka

EDWIN BENDYK
ODKRYTO NOWĄ POSTAĆ AZOTU
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

Azot jest pierwiastkiem niezwykle skromnym. Dotychczas znaliśmy tylko dwie formy, w których atomy azotu są połączone tzw. wiązaniami kowalencyjnymi. Pierwsza forma to wyizolowany z powietrza w 1772 roku azot cząsteczkowy N2. Kolejną formą jest zsyntetyzowany w 1890 roku jon azydkowy N3-. Potem trzeba było czekać ponad 100 lat, by wstyczniu br. dwaj chemicy z Air Force Research Laboratory w Kalifornii ogłosili, że otrzymali jon N5+.
Sole, zawierające kationy N5+, są silnie wybuchowe, co chemików nie dziwi. Bardziej ich zastanawia, że tego typu kation w ogóle jest trwały. N5+ jest bardzo silnym utleniaczem -silniejszym do takich jonów, jak O2+. Dzięki temu znajdzie zastosowanie do syntezy substancji, które dotychczas były poza zasięgiem możliwości chemików. Właściwości N5+ fascynują również chemików-teoretyków, którzy chcą wyjaśnić, jak tak teoretycznie niestabilna cząsteczka daje się wyizolować, i to w stosunkowo dużych ilościach. Amerykańscy chemicy zapowiadają, że być może niebawem ogłoszą o kolejnej formie istnienia azotu, azotowej soli N5+N3-.

"Chemical&Engineering News", 25 stycznia 1999