Twoja wyszukiwarka

NATALIA SZCZUCKA-KUBISZ
ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

Rak sutka (piersi) i szyjki macicy to dwa nowotwory złośliwe najczęściej występujące u kobiet w Polsce. Pierwszy z nich stanowi ponad 18%, a drugi- około 8% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe, na które zapadają kobiety. W 1995 roku około 10 tys. Polek zachorowało na raka sutka, a ponad 4 tys. - na raka szyjki macicy. W tym samym roku ponad 4.5 tys. kobiet zmarło na raka sutka, a około 2 tys. - na raka szyjki macicy. Warto podkreślić, że pod względem 5-letniej przeżywalności od rozpoznania przeżyć na raka sutka Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie, a na raka szyjki macicy - na ostatnim (dane według opracowania Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), Lyon 1998, na podstawie danych z 17 krajów Europy).

Czy sama kontroluje Pani piersi?

Źródło: CBOS

Obu tym chorobom nowotworowym można w pewnym stopniu zapobiegać, można też z nich wyleczyć, o ile zostaną wykryte we wczesnym stadium. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, przy odpowiednich działaniach profilaktycznych można znacznie zmniejszyć (nawet o 40%) ryzyko zachorowania na raka sutka. Jeśli chodzi o raka szyjki macicy, zgłaszanie się raz w roku do ginekologa i poddawanie co trzy lata badaniom cytologicznym może zmniejszyć (nawet o 80%) ryzyko zachorowania na tę chorobę.

Wyniki sondażu CBOS pokazują, w jakim stopniu Polki są uświadomione i jakie podejmują działania w zakresie profilaktyki wymienionych wyżej nowotworów. Zdecydowana większość (82%) kobiet deklaruje, że zna zalecany przez lekarzy sposób samodzielnego badania piersi. Do regularnej samokontroli piersi (raz w miesiącu) przyznaje się tylko 29% kobiet znających tę metodę, co stanowi 24% ogółu respondentek. Niespełna jedna trzecia (31%) kobiet twierdzi, że w ciągu ostatniego roku miała piersi badane przez lekarza. Jeśli chodzi o działania profilaktyczne w zakresie raka szyjki macicy, zdecydowana większość (89%) kobiet deklaruje, że słyszała o konieczności poddawania się badaniom cytologicznym. Jednak w ciągu ostatniego roku u ginekologa było jedynie 45% respondentek. Niestety, tylko niespełna połowa kobiet przyznaje, że w ciągu ostatnich trzech lat miała wykonaną cytologię, natomiast ponad jedna czwarta nigdy nie poddawała się takiemu badaniu.

CBOS, Uświadomienie i zachowania zdrowotne kobiet
w zakresie profilaktykiraka piersi i szyjki macicy. X 1998