Twoja wyszukiwarka

MICHAŁ RÓŻYCZKA
POŻYTKI Z WAPNIA I WITAMIN
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

Od dawna wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zwłaszcza gdy choroba jest śmiertelnie niebezpieczna, a leczenie trudne - jak w wypadku nowotworów. Dotychczasowe badania kliniczne nie rozstrzygnęły, czy aspiryna może chronić przed rakiem jelita grubego, ale pojawiły się nowe informacje na temat ochronnego działania wapnia i witaminy D.

Fot. PhotoDisc

John Barona z Dartmouth Medical School przedstawił rezultaty czteroletnich obserwacji 930 osób zagrożonych tym nowotworem (obecność polipów lub gruczolaków jelita, rak jelita wykryty u blisko spokrewnionej osoby), których część otrzymywała codziennie znaczną dawkę wapnia, pozostali zaś - placebo. Okazało się, że w pierwszej grupie zanotowano o 15% mniej gruczolaków i rzadsze pojawianie się polipów. Barona przypuszcza, że wapń powoduje zanikanie gruczolaków we wczesnej fazie wzrostu, jednak mechanizm tego procesu pozostaje niejasny. Także Cedric Garland z University of California przedstawił wyniki wskazujące na korzystne efekty przyjmowania preparatów wapnia wraz z witaminą D. Statystyczne ryzyko wystąpienia nowotworu zmniejszyło się u jego pacjentów o kilkadziesiąt procent w stosunku do grupy kontrolnej, nie zanotowano przy tym objawów nietolerancji lub toksyczności podawanej mieszanki.

Duże nadzieje wiąże się także z zablokowaniem aktywności enzymu zwanego cyklooksygenazą - 2 (COX-2). Doświadczenia na specjalnie wyhodowanych myszach, pozbawionych genów kodujących ten enzym, a więc i samego enzymu, wykazały, że prawdopodobieństwo pojawienia się polipów zmniejszyło się o 80-90% w porównaniu ze zwykłymi myszami. Tak więc przyjmowanie inhibitorów COX-2 mogłoby w znaczący sposób zmniejszać ryzyko wystąpienia nowotworu, choć mechanizm ochronnego działania, podobnie jak w przypadku preparatów wapnia, nie został do końca poznany.

"The Lancet", 9141/1998