Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
NIEWINNOŚĆ UZDRAWIA
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

Doktor Dieter Frey, psycholog prowadzący badania ofiar nieszczęśliwych wypadków w Klinice Uniwersyteckiej w Kilonii, odkrył, że najlepsze rokowania szybkiego powrotu do zdrowia mają pacjenci przekonani, że wypadek nastąpił nie z ich winy. Zbadał on 300 przypadków, zadając swym pacjentom, dwa dni po przyjęciu do szpitala, kilka prostych pytań, takich jak: kto zawinił, czy wypadek był możliwy do uniknięcia oraz czy wierzą, że stan psychiczny będzie miał wpływ na ich rekonwalescencję? Ci, którzy odpowiedzieli, że wypadku nie mogli uniknąć, lecz że był on dla nich cenną lekcją, opuścili szpital przeciętnie po 20 dniach. Ci jednak, którzy przyznali, że nieszczęście nastąpiło z powodu ich własnej nieostrożności i którzy zadawali sobie pytanie: dlaczego przydarzyło się to właśnie mnie?, pozostali pod szpitalną opieką aż dwa razy dłużej. Pacjenci, którzy nie wierzyli, że sami mogą przyczynić się do swego wyzdrowienia, także wymagali dłuższej hospitalizacji i spędzili dodatkowe dwa miesiące "na chorobowym".