Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
PIESKIE ZDROWIE
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

W świecie, w którym odpowiedzią na każdy ludzki problem jest stosowna pastylka, postęp farmakologii nie mógł nie objąć zwierząt domowych, zwanych ostatnio bardziej stosownie "zwierzętami towarzyszącymi". Amerykańska Food and Drug Administration, organizacja rządowa odpowiedzialna za sprawowanie pieczy nad bezpiecznym działaniem leków dopuszczonych do obrotu w Stanach Zjednoczonych, zatwierdziła ostatnio dwa nowe leki psychotropowe dla psów: Clomicalm i Anipryl. Pierwszy z nich leczy objawy "klinicznego niepokoju wywołanego separacją" (na przykład wyjazdem państwa na wakacje bez "towarzysza"), zaś drugi zapobiegać ma "psiemu syndromowi dysfunkcji poznawczej", którego najbardziej dotkliwym objawem jest niezdolność zwierzęcia do rozpoznania swego właściciela oraz tzw. niestosowna urynacja. Amerykanie już dziś wydają rocznie miliard dolarów na lekarstwa dla swych zwierzęcych towarzyszy.