Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 4/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 4/1999

"ERUDYTĄ KWIETNIA" ZOSTAJE PAN ROMAN MĘKICKI Z GLIWIC

Sprawdziliśmy - proszę szanownych zawodników - kupony, które dotarły do nas do końca stycznia br. Oznacza to, że mamy już pierwsze sygnały o wynikach naszego eksperymentu z ułatwieniem pytań; wynika z nich, że zainteresowanie Państwa współzawodnictwem o tytuł Erudyty wzrosło - może nie tak bardzo, jak się tego spodziewaliśmy, ale wyraźnie. Baza danych, zawierająca informacje o wszystkich, którzy kiedykolwiek nadesłali rozwiązanie, co nieco "spuchła": zawiera teraz wiedzę o 3334 osobach. Nawiasem mówiąc, wszystkie te osoby spieszę uspokoić: traktujemy owe dane jako ściśle poufne i nie udostępniamy ich nikomu. Służą one wyłącznie do ustalania wyników naszego konkursu, dostęp zaś do nich mają wyłącznie dwie osoby: pani Małgosia, która je wprowadza, i niżej podpisany, który się nad nimi pastwi za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Oto - poniżej - ostatnie wyniki. Jak widać, w losowaniu tytułu na bieżący miesiąc wzięła udział równo dwudziestka konkurentów; tym razem szczęście uśmiechnęło się do pana Romana Mękickiego z Gliwic. Serdeczne gratulacje już dziś, natomiast upominek-niespodzianka zostanie Panu przesłany w najbliższym czasie.

Według stanu na koniec stycznia 1999 roku po 60 punktów uzyskali:

Grzegorz Bednarczyk Kraków
Artur Błaut Kielce
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Grzegorz Czekaj Kielce
Elżbieta Friedrich Tychy
Krzysztof Gołębiowski Kielce
Artur Janczewski Warszawa
Rafał Kosturek Rzeszów
Jakub Makuch Szlichtyngowa
Grzegorz Makulec Cieszyn
Radosław Marcinkiewicz Korfantów
Edward Maziakowski Szczecin
Marcin Mączka Rzeszów
Roman Mękicki Gliwice
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Anna Szkaranda Skarżysko
Jolanta Wojdyła Dąbrowa Op.
Agnieszka Zagórska Gdynia
Tomasz Zagórski Augustów

Pora na wyniki konkursu na "Erudytę roku". W walce pozostało nam 25 uczestników z 30 punktami każdy - oznacza to, że konkurencja się wzmaga; przypomnę, że w ubiegłym miesiącu 46 osób miało po 20 punktów, czyli 21 się tym razem nie powiodło. Troszkę mnie to dziwi, bo pytania przecież nie były trudne; być może po prostu nastawiają się Państwo bardziej na współzawodniczenie o tytuł "Erudyty miesiąca"...

Jeśli tak dalej pójdzie, to już za miesiąc opublikuję listę imienną walczących o tytuł "Erudyty roku": nie zajmie zbyt dużo miejsca...

Na razie wracamy do poprzedniej tradycji, tj. nieco trudniejszych pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Jak niegdyś, mniej więcej połowa sięga do źródeł zewnętrznych, odpowiedzi na pozostałe znajdują się w jednym z ostatnich 6 numerów "Wiedzy". Przypominając, że zamieszczony obok kupon ma być dla Państwa tylko pomocą (można go, oczywiście, wypełnić, wyciąć i po naklejeniu na kartkę pocztową wysłać do nas, ale można go również skopiować czy przerysować albo w ogóle jakoś w dowolny sposób odtworzyć), ponawiam jednak prośbę, aby te osoby, które korzystają z poczty elektronicznej (adres: wiedza@proszynski.com.pl), starały się odtworzyć układ tego kuponu lub co najmniej wypisywały odpowiedzi w kolumnie. Ogromnie to ułatwi wprowadzanie danych do bazy!

I ostatnia prośba: nie zapominajcie podawać dokładnego (zwykłego) adresu pocztowego!

PYTANIA KONKURSOWE

1. Nie pytaj nigdy, komu bije dzwon; bije on tobie. Fragment tego cytatu stanowi tytuł słynnej powieści Ernesta Hemingwaya. Autor Modlitw w nagłych potrzebach, skąd cytat ten w oryginale pochodzi, żył w latach...

a) 1572-1631

b) 1678-1711

c) 1733-1799

d) 1809-1872

2. Leptyna, odkryte klika lat temu białko produkowane przez komórki tłuszczowe, działając na podwzgórze, reguluje...

a) apetyt i pośrednio masę ciała

b) popęd seksualny

c) wzrost uwłosienia

d) słuch i wzrok

3. Profesorowi anatomii Uniwersytetu Padewskiego, Gabrielowi Fallopiusowi, przypisuje się dokonanie pewnego wynalazku. Wynalazek ów został po raz pierwszy opisany właśnie w dziele Fallopiusa De morbo gallico, w roku 1564; chodzi o...

a) bandaż elastyczny

b) termometr lekarski

c) prezerwatywę

d) lusterko laryngologiczne

4. Kometa Wild 2, cel lotu sondy Stardust, została odkryta w roku...

a) 1888

b) 1959

c) 1978

d) 1989

5. W którym roku władze brytyjskie zakazały w Indiach sati, obyczaju palenia wdów na stosie pogrzebowym zmarłego męża?

a) 1757

b) 1783

c) 1829

d) 1877

6. Trzecia cyfra po przecinku pewnej słynnej liczby, nazywanej niekiedy ludolfiną, to...

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

7. Stromy stok wybrzeża, powstały przez podcinanie przybojem, nazywa się...

a) podcios

b) klif albo faleza

c) ryf

d) szpyrk

8. Wiosną ub.r. doniesiono o odkryciu tzw. pierścienia Einsteina. Jest to...

a) złoty pierścień z wielkim brylantem, zaginiona część spadku po genialnym fizyku

b) zjawisko astronomiczne - efekt tzw. soczewkowania grawitacyjnego

c) zjawisko fizyczne, zachodzące w reaktorach atomowych

d) rodzaj łuku elektrycznego, powstającego przy szczególnie wielkich napięciach

9. Skrót LHC oznacza...

a) tworzywo sztuczne, które jest dobrym przewodnikiem elektryczności

b) chorobę mózgu

c) projektowany komputer kwantowy

d) budowany w Genewie wielki akcelerator

10. Najstarsza uczelnia amerykańska, Uniwersytet Harvarda, powstała w roku...

a) 1621

b) 1636

c) 1688

d) 1699

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 1/99

1.c. Odmiany tego samego pierwiastka, różniące się liczbą neutronów w jądrze atomu, nazywamy izotopami.

2.b. Operację odwrotną do podnoszenia do kwadratu nazywamy wyciąganiem pierwiastka kwadratowego.

3.c. Pierwszy zegar wahadłowy skonstruował Christian Huygens.

4.a. Typ wykresu, w którym używa się koła podzielonego na wycinki, nosi nazwę wykresu kołowego.

5.b. Trzy zasady dynamiki, opisujące ruch ciał pod wpływem działających na nie sił, podał Isaac Newton.

6.b. Wykładnik potęgi, do jakiej należy podnieść ustaloną liczbę, by otrzymać daną liczbę, nazywamy logarytmem.

7.b. Nasza Galaktyka to inaczej Droga Mleczna.

8.c. Po raz pierwszy określiła ciała emitujące niewidzialne promienie mianem "promieniotwórczych" Maria Curie-Skłodowska.

9.b. Licznik Geigera-Muellera służy do pomiaru promieniotwórczości.

10.b. Największa grupa gadów to węże i jaszczurki.