Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
...ORAZ LUDZIOM
Wiedza i Życie nr 5/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1999

Tymczasem w Kalifornii, krainie ludzi zrelaksowanych, badania nad wpływem stanu psychicznego na zdrowie fizyczne są bardziej zaawansowane. Dean Ornish, dyrektor Instytutu Badawczego Medycyny Prewencyjnej w Sausalito, ogłosił w grudniu w "Journal of the American Medical Association" wyniki długoletnich studiów, przeprowadzonych na grupie ludzi cierpiących na chorobę naczyń wieńcowych. Dwudziestu pacjentów, którzy poza zmianą diety stosowali także techniki relaksacyjne, ćwiczenia jogi, oddawali się medytacji i spotykali w "grupach wsparcia", wykazało istotną poprawę w porównaniu z grupą kontrolną leczoną metodami konwencjonalnymi. Z innych kalifornijskich badań wynika także, że osoby poddawane zabiegom chirurgicznym mniej krwawią, jeśli chirurg poprosi je o to przed operacją. Pomaga również słuchanie Bacha w czasie zabiegu oraz widok drzew za oknem szpitalnego pokoju. Najważniejsze jednak, że ludzie, którzy zdradzają, ogólnie biorąc, wrogi stosunek do świata, częściej zapadają na choroby serca