Twoja wyszukiwarka

BOGDAN MIŚ
ERUDYTA I WIERNY CZYTELNIK
Wiedza i Życie nr 5/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1999

"ERUDYTA MAJA" - 15-LATEK Z RZESZOWA

Udało się nam maksymalnie przeciągnąć termin obliczania wyników (w ten sposób mamy pewną gwarancję zniwelowania ewentualnych opóźnień poczty...) i oto rezultaty rachunków, przeprowadzonych w połowie marca br.

Mamy 17 uczestników naszego konkursu z 60 punktami. Są to:

Grzegorz Bednarczyk Kraków
Artur Błaut Kielce
Krzysztof Chrzanowski Kielce
Grzegorz Czekaj Kielce
Elżbieta Friedrich Tychy
Krzysztof Gołębiowski Kielce
Artur Janczewski Warszawa
Rafał Kosturek Rzeszów
Grzegorz Makulec Cieszyn
Radosław Marcinkiewicz Korfantów
Edward Maziakowski Szczecin
Marcin Mączka Rzeszów
Marcin Pustkowski Łódź
Marcin Rybowski Włocławek
Anna Szkaranda Skarżysko
Jolanta Wojdyła Dąbrowa Op.
Agnieszka Zagórska Gdynia

Jak widać z wyróżnienia tłustym drukiem, majowy tytuł jedzie do Rzeszowa i przypada w udziale panu Marcinowi Mączce; nawiasem mówiąc, pan Marcin liczy sobie 15 wiosen i jest jednym z młodszych uczestników "Erudyty" (w ogóle najmłodszy z naszych korespondentów w całej historii konkursu miał 9 lat, najstarszy zaś 92). Pan Marcin obok tytułu otrzymuje od nas upominek-niespodziankę, który prześlemy pocztą.

Skoro już zaczęliśmy o liczbach: jak dotychczas bawiło się z nami łącznie 3475 osób. Średnia ich wieku wynosi 23.76 roku; o maksimum i minimum już mówiliśmy. Wśród spisanych wyżej kandydatów do majowego tytułu najstarszy ma 49 lat, najmłodszym jest laureat; średnia wieku tych najlepszych to 27.5 roku, co wskazuje, że przodują w zabawie nieco starsi.

A oto wyniki współzawodnictwa o tytuł "Erudyty roku": po 40 punktów, czyli maksimum, zdobyły 23 osoby. Najstarsza z nich ma 57 lat, najmłodsza 15, średnia wieku wynosi 27.65 roku (co oznacza, że w zabawach długoterminowych uczestniczą ludzie jeszcze troszkę starsi).

Tyle tych liczb na dziś. Przypominam, że nie muszą Państwo wycinać kuponu z odpowiedziami; wystarczy go dowolnie skopiować (i oczywiście wypełnić). Można też przesłać wyniki pocztą elektroniczną (wiedza@proszynski.com.pl). Prosimy jednak pamiętać, by w liście elektronicznym znalazły się te same dane, co w kuponie (adres, wiek), oraz by odpowiedzi rozmieścić w oddzielnych wierszach.

PYTANIA KONKURSOWE

1. Kobiety pojawiły się na Uniwersytecie Harvarda w USA po raz pierwszy, gdy powstał tam Radcliffe College. Było to w roku...

a) 1811

b) 1847

c) 1879

d) 1901

2. Ile lat żył autor zdania Poeci są nieuznanymi prawodawcami świata?

a) 25

b) 30

c) 35

d) 40

3. Najstarszy na świecie podręcznik wróżbiarski to...

a) Opus Magnum Nostradamusa

b) Kabała

c) Xięga Wiedzy Tayemney Sendigoviusa

d) Księga Przemian

4. Dzisiejsze komputery przenośne nie różnią się mocą obliczeniową od swoich stacjonarnych odpowiedników. Ich pamięć operacyjna może mieć setki megabajtów. Uważany za pierwszy w historii przenośny komputer TRS-80 model 100 firmy Tandy był oferowany w 1983 roku w dwóch wersjach. Miały one odpowiednio pamięci o pojemności...

a) 4 i 16 kilobajtów

b) 8 i 24 kilobajtów

c) 48 i 128 kilobajtów

d) 24 i 256 kilobajtów

5. Ostatnie całkowite zaćmienie Słońca w bieżącym tysiącleciu...

a) ...nastąpiło w 1961 roku

b) ...nastąpiło 22 lipca 1990 roku

c) ...nastąpi 11 sierpnia 1999 roku

d) ...nastąpi 11 grudnia 2000 roku

6. Komu było podporządkowane Pomorze Zachodnie w latach 1185-1227?

a) Danii

b) Szwecji

c) Brandenburgii

d) Prusom

7. Ojciec twórcy cybernetyki, Norberta Wienera, urodził się w...

a) Paryżu

b) Berlinie

c) Białymstoku

d) Nowym Jorku

8. Jeśli front zimny, szybciej się poruszający, dogania front ciepły, to cieplejsze powietrze zostaje wyparte do góry i nie styka się z powierzchnią terenu, a procesy frontalne zachodzą na większej wysokości. Zjawisko to nosi nazwę...

a) pynazji

b) opadu orograficznego

c) inwersji opadowej

d) okluzji

9. Graham Young, brytyjski terrorysta, truł swe ofiary...

a) octanem talu

b) kurarą

c) strychniną

d) arszenikiem

10. Linia na sferze lub innej powierzchni obrotowej, przecinająca południki pod tym samym kątem ostrym, to...

a) liść Kartezjusza

b) ortodroma

c) loksodroma

d) lemniskata

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ KONKURSOWYCH Z NUMERU 2/99

1.c. W układzie dwójkowym używa się cyfr 0 i 1.

2.a. Jeżeli oba składniki mieszaniny koloidalnej są cieczami, to mieszaninę tę nazywamy emulsją.

3.a. Wszystkie organizmy żywe są zbudowane z komórek.

4.b. Związki chemiczne, znane jako "magiczne naboje", służące do leczenia chorób, otrzymał jako pierwszy Paul Ehrlich.

5.a. Aby podzielić 6 przez 4/5, należy 5 podzielić przez 4, a wynik pomnożyć przez 6

6.a. Szybkość zmian wielkości zmiennych bada się za pomocą rachu nku różniczkowego.

7.a. Dzieło De Humani Corporis Fabrica opublikował w 1543 roku Andreas Vesalius.

8.b. Słabsze tony, brzmiące wraz z tonem podstawowym przy grze na instrumencie muzycznym, to składowe harmoniczne.

9.a. Zwierzęta w procesie oddychania wydalają dwutlenek węgla.

10.a. Louis Victor de Broglie stwierdził, że każdej cząstce elementarnej odpowiada fala o określonej długości.