Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 5/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 5/1999

Większość łamigłówek literowych jest równocześnie słownymi. Wszystkim znana jest najpopularniejsza z nich - krzyżówka. W diagramach zadań logicznych także nierzadko pojawiają się litery, ale tylko jako symbole graficzne, zatem nazywanie tych zadań literowymi byłoby przesadą. Alfabet, jako obszerny i powszechnie znany zbiór znaków, idealnie nadaje się do wykorzystania w diagramowych łamigłówkach logicznych; cyfry są mniej "neutralne", więc czasem mogą być mylące. Takie właśnie zadania z literami zadomowiły się w majowym "Puzelandzie". Wszystkie są jednak trudne lub bardzo trudne, zatem w sumie stanowią jakby jedno czteroczęściowe zadanie dla wytrwałych.

Rozwiązania można nadsyłać do końca maja br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 2/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania przynajmniej dwóch zadań, rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast listy z rozwiązaniami wszystkich łamigłówek wezmą także udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

KOMPLETY

W każde ze 192 pól prostokąta wpisano jedną z liter od A do F. W sumie każda z tych liter znalazła się w 32 polach. Następnie niektóre pola zasłonięto (ciemne kwadraty ze znakiem zapytania). Zadanie polega na podzieleniu prostokąta wzdłuż przerywanych linii na 32 mniejsze części. Każda część powinna być wielobokiem złożonym z sześciu pól zawierających komplet sześciu różnych liter. Zamieszczone poniżej rozwiązanie miniaturowego przykładu z 4-literowymi kompletami powinno rozwiać ewentualne wątpliwości. Zasadnicza trudność polega oczywiście na "odgadnięciu", jakie litery są na zasłoniętych polach. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę kompletów z jednym zasłoniętym polem.

LITERAMA

Do 45 kratek diagramu złożonego z 81 pól należy wpisać litery A, B, C, D i E tak, aby:

* w każdym rzędzie i w każdej kolumnie znalazła się dokładnie raz każda z tych liter,

* w pięciu kratkach każdego 9-polowego kwadratu ograniczonego grubą linią także znalazło się pięć różnych liter.

Kluczem do rozwiązania są literowe "podpowiedzi" umieszczone przy brzegach. Każda z nich określa najbliższą literę w danym rzędzie lub kolumnie. Aby zasada "podpowiedzi" była jasna, obok zamieszczony jest znacznie skromniejszy przykład literamy (trzy różne litery, 16-polowy diagram) z rozwiązaniem.

KWADRATOWY MASTERMIND

W polach kwadratu 5x5 rozmieszczono 25 różnych liter. Zadanie polega na rozszyfrowaniu tego rozmieszczenia na podstawie oceny zgodności trzech podanych układów liter z układem poszukiwanym. Gwiazdki oznaczają zgodność rozmieszczenia liter w poszczególnych rzędach i kolumnach: biała gwiazdka oznacza właściwą literę, ale w złym polu; czarna gwiazdka to pełna zgodność, czyli taka sama litera na dobrym miejscu.

KOJARZENIE PAR

Każdą parę takich samych liter na diagramie należy połączyć linią ciągłą. Linie łączące powinny biec środkiem białych "korytarzy"; żadna z nich nie może przecinać innej linii ani innej litery. Dwie linie nie mogą także biec fragmentem tej samej drogi. Aby wszystko było jasne, obok zamieszczony jest miniprzykład z rozwiązaniem. W rozwiązaniu wystarczy podać, jakie litery łączy linia przechodząca przez skrzyżowanie z białą gwiazdką, a jakie przechodząca przez niebieską gwiazdkę.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 1/99

Kwadraty i koła. Indyk do podziału. Okręty pentominowe. Rozwiązania na rysunkach.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania trzech łamigłówek, rozlosowane zostały płyty kompaktowe. Otrzymują je: Dominika Kwiczala z Wrocławia, Izabela Lelewicz z Olecka oraz Dariusz Marynowski z Jordanowa. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃDLA WYTRWAŁYCH

Rozwiązania obu zadań - Rekonstrukcja na zielono, Cztery po cztery - przedstawione są na rysunkach.

Nagrodę - 100 złotych - rozlosowaną wśród wszystkich, którzy uporali się z obydwoma układankami, otrzymuje Marcin Szambelan z Poznania. Gratulujemy! Nagrodę prześlemy przekazem pocztowym.