Twoja wyszukiwarka

JERZY KOWALSKI-GLIKMAN
WAŻENIE WIRUSÓW
Wiedza i Życie nr 6/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1999

Mikroskopijne wagi powstałe przy użyciu węglowych nanorurek, zbudowanych z pojedynczej warstwy atomów węgla zwiniętej do promienia kilku nanometrów (1 nanometr to jedna miliardowa metra), mogą służyć do bezpośredniego pomiaru wagi wirusów. W doświadczeniu wykonanym na Politechnice Stanowej w Georgii naukowcy obserwowali za pomocą mikroskopu elektronowego przymocowaną do podłoża nanorurkę, w pobliżu której umieszczona została mikroskopijna elektroda. Kiedy przez układ przepuszczano prąd zmienny, rurka zaczynała drgać; drgania te stawały się maksymalne, kiedy częstość prądu zbliżała się do określonej częstości rezonansowej. Jeśli do końca nanorurki przymocować jakąś cząstkę, częstość ta ulega zmianie. W ten sposób naukowcom udało się bezpośrednio zmierzyć masę cząsteczki grafitu: wynosi ona 22 femtogramy (22 kwadrylionowe grama). Metoda ta może być wykorzystana do pomiaru masy większych cząstek lub wręcz prostych organizmów żywych, jak wirusy.

"Science", 5406/1999