Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 6/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 6/1999

Osobę, zajmującą się wymyślaniem lub układaniem łamigłówek innych niż krzyżówki, Anglicy określają słowem "puzzlemaker". Zawodowych "puzzlemakerów", dla których twórczość łamigłówkowa stanowi jedyne lub podstawowe źródło dochodów, jest na świecie garstka. Szerzej znany jest właściwie tylko jeden - Węgier Ernö Rubik, autor niezwykle popularnego przed kilkunastu laty magicznego sześcianu oraz paru innych podobnych zabawek. Postanowiłem od czasu do czasu przedstawiać Państwu wizytówki innych zawodowców, zamieszczając ich dziełka w "Puzelandzie". Zaczniemy od sąsiada zza miedzy.

Sergij Grabarczuk mieszka w Użhorodzie (Ukraina), a profesjonalistą został przed 15 laty. Wygrał wówczas zorganizowany z okazji festiwalu młodzieży w Moskwie konkurs na łamigłówki i wobec braku zainteresowania ze strony producentów sam zajął się wyrobem i sprzedażą nagrodzonego projektu. Nietrudno się domyślić, że było to coś zbliżonego do kostki Rubika, a więc układanka przestrzenna. Takie geometryczne łamigłówki są do dziś główną specjalnością Sergija. Niektóre pojawiają się w sklepach z zabawkami w krajach Europy Zachodniej i w USA; inne, mniej skomplikowane, goszczą jako propozycje zabawy w formie rysunku z opisem na łamach różnych pism - głównie specjalistycznych, adresowanych do miłośników łamania głowy - na całym świecie. Dziełka Sergija są bardzo pomysłowe, oryginalne i starannie dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, choć zwykle nieproste. Takie są również jego łamigłówki zamieszczone w tym "Puzelandzie", w związku z czym stanowią one jakby jedno czteroczęściowe zadanie dla wytrwałych.

Rozwiązania można nadsyłać do końca czerwca br. pod adresem: Redakcja "Wiedzy i Życia", ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać: PUZELAND 6/99 oraz podać liczbę rozwiązanych łamigłówek. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania przynajmniej dwóch zadań, rozlosujemy płyty kompaktowe. Natomiast listy z rozwiązaniami wszystkich łamigłówek wezmą także udział w losowaniu nagrody pieniężnej w wysokości 100 zł.

PARA DO ŚRODKA

Wewnątrz utworzonego z sześciu zapałek trójkąta równobocznego należy położyć dwie zapałki tak, aby podzieliły one pole trójkąta na dwie części o takiej samej powierzchni. Ich położenie powinno być w rozwiązaniu dokładnie określone. Zapałki traktujemy, oczywiście, jak odcinki równej długości.

SKAKANKA

Na fragmencie szachownicy stoją cztery koniki szachowe (rysunek z lewej strony). Łamigłówka polega na zamianie miejscami pary białych koników z parą czarnych (prawy rysunek) w rezultacie serii ruchów. Każdy kolejny ruch można wykonać dowolnym skoczkiem, ale tylko w obrębie dziesięciu pól planszy i zgodnie z szachową zasadą ruchu tej figury. I najważniejszy warunek: liczba ruchów powinna być najmniejszą z możliwych. Dla ułatwienia dwie podpowiedzi:

l minimalna liczba ruchów jest nie większa od 20;

l pierwszy ruch: c - h.

TRI-HEX

Oto układanka składająca się z osiemnastu części oraz ułożona z nich figura. Oznacz na rysunku granice między częściami. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile części nie dotyka zewnętrznego (czerwonego) brzegu figury.

PASKI W CIAPKI

Z dwunastu pasków z kolorowymi "ziarenkami" należy ułożyć dwa kwadraty tak, aby:

l jeden kwadrat tworzyły paski leżące horyzontalnie, drugi - leżące wertykalnie;

l układ ziarenek w obu kwadratach był identyczny (w tych samych miejscach ziarenka w jednakowych kolorach, tak samo zorientowane).

Na dobry początek miejsce, w którym powinno znaleźć się jedno z ziarenek, oznaczone jest linią przerywaną. Aby wszystko było jasne, poniżej znajduje się przykład mniejszej łamigłówki z rozwiązaniem.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 2/99

Dziewięć po dziewięć. Cyfry w ciemniejszych polach: 8, 8, 5 (rysunek).

Krzyżówka z sumami. Siódemka występuje w diagramie 7 razy (rysunek).

Bitwa morska. Blokowisko. Rozwiązania obu zadań na rysunkach.

Wśród osób, które nadesłały poprawne rozwiązania wszystkich łamigłówek, rozlosowane zostały nagrody: 100 złotych otrzymuje Katarzyna Kaczyńska z Myszkowa; płyty kompaktowe otrzymują: Anna Kodymow ze Szczecina, Grzegorz Ninard z Wrocławia oraz Stanisław Robak z Paczkowa. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.