Twoja wyszukiwarka

EDWIN BENDYK
ZWIERCIADŁO AKUSTYCZNE
Wiedza i Życie nr 7/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1999

Wielu badaczy marzy o lepszym wykorzystaniu praktycznym fal akustycznych. Urządzeniem wzbudzającym wielkie nadzieje jest zwierciadło akustyczne, zwane również "zwierciadłem odwracającym czas". Nowy impuls do prac nad zwierciadłem wniósł Mathias Fik, francuski badacz z paryskiej École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles. "Zwierciadło" Fika składa się z szeregu transduktorów piezoelektrycznych i zdolne jest do zawracania fali dźwiękowej do źródła emisji z bardzo dużą precyzją. W połączeniu z cyfrowym zespołem sterująco-wzmacniającym urządzenie może koncentrować energię fal akustycznych z wydajnością wystarczającą do likwidacji tkanki nowotworowej, rozbijania kamieni nerkowych, wykrywania łodzi podwodnych i torped, niszczenia min i wykrywania niewidzialnych dla innych metod detekcji uszkodzeń w obiektach metalowych.