Twoja wyszukiwarka

DOROTA DOBROWOLSKA
NADZIEJA DLA JODŁY
Wiedza i Życie nr 7/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1999

Jeszcze do niedawna w górskich i wyżynnych regionach kraju rosły lasy mieszane, których ważnym składnikiem była jodła pospolita. Gatunek ten obejmuje też swym zasięgiem tereny nizinne. W ostatnich dziesięcioleciach liczebność jodły nie tylko w polskich lasach, ale i europejskich znacznie się zmniejsza. Najważniejszą przyczyną wycinania jodły z lasów w Polsce było zapotrzebowanie na drewno oraz wprowadzanie na ogromną skalę świerka i sosny. Rozwój przemysłu i wzrost zanieczyszczenia środowiska leśnego przyczyniły się do zamierania jodły. Drzewostany jodłowe w wielu regionach Polski były mniej żywotne, a także charakteryzowały się brakiem pokolenia młodych drzew tego gatunku. W latach osiemdziesiątych w Europie pojawiły się nawet opinie zachęcające do zastępowania jodły północnoamerykańskimi gatunkami drzew.

Badania prowadzone w latach dziewięćdziesiątych przez naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie wskazują, że jodła na niżu nie tylko nie zamiera, lecz - wprost przeciwnie - rozwija się dynamicznie i wkracza na nowe tereny. Badania w rezerwacie Jata koło Łukowa na Podlasiu wniosły też wiele nowego do wiedzy z ekologii jodły. Okazuje się, że pod osłoną sosny i brzozy młode jodły są najżywotniejsze, natomiast w drzewostanach mieszanych złożonych z jesionu, olszy, osiki, lipy i świerka jest ich zdecydowanie mniej. Warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju jodeł jest nie tylko skład górnego piętra lasu, ale także symbioza ich korzeni z określonymi gatunkami grzybów. W rezerwacie Jata jodła rośnie na różnych siedliskach. Przede wszystkim występuje w lasach mieszanych, a także tworzy lite drzewostany jodłowe. Preferuje tereny o urozmaiconej rzeźbie, położone w sąsiedztwie strumieni i rzek.

Otoczenie jodły specjalną troską - właściwe postępowanie w hodowli lasu i ochrona przed wycinaniem w okresie poprzedzającym święta Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia - pozwoli jej odzyskać dawną pozycję w polskich lasach.