Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
EWOLUCJA ŻYCZLIWOŚCI
Wiedza i Życie nr 7/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1999

Uczonym rosyjskim, jak donosi dr Ludmiła Trut z Instytutu Cytologii i Genetyki w Nowosybirsku, powiódł się interesujący eksperyment. Dyrektor miejscowej doświadczalnej fermy srebrnych lisów dr Dymitr Bielajew podjął w 1959 roku próbę selekcji lisów o życzliwym stosunku do ludzi i już po 35 pokoleniach (choć sam Bielajew sukcesu tego nie dożył) udało się syberyjskim uczonym osiągnąć w ciągu 40 lat to, co w wypadku przemiany wilka w psa domowego trwało wiele tysięcy lat. Srebrne lisy są zazwyczaj agresywne i nieufne wobec ludzi, zaś lisy opisane przez panią Trut zachowują się jak łagodne szczenięta. Następna faza eksperymentu polegać będzie prawdopodobnie na wyhodowaniu wyjątkowo łagodnych uczonych, bowiem w wyniku kryzysu gospodarczego pracownicy akademickiej fermy lisów nie otrzymali w ub.r. pensji...