Twoja wyszukiwarka

KRZYSZTOF SZYMBORSKI
ILE JESZCZE POTWORÓW?
Wiedza i Życie nr 7/1999
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 7/1999

Jeśli Charles Paxton z Uniwersytetu Oksfordzkiego nie myli się w swych rachunkach, głębiny oceanów kryją jeszcze 47 nieznanych "morskich potworów". Paxton nie jest żadnym prorokiem czy jasnowidzem, tylko biologiem morza, który do swych prognoz zastosował metodę statystyczną, wymyśloną już na początku XIX wieku przez francuskiego matematyka Simona Poissona. Paxton po prostu policzył, ile morskich zwierząt o długości przekraczającej dwa metry odkrytych zostało od czasów Linneusza (gdy znano ich 100). Odkrycia te z biegiem czasu stawały się coraz rzadsze i, znając tempo spadku ich liczby, dokonać można ekstrapolacji. Do 1995 roku biolodzy zidentyfikowali 217 takich dużych stworzeń morskich i ostatnio nowe zwierzę odkrywane było przeciętnie co 5.3 roku. Oczywiście, by odkryć pozostale, nie wystarczy 249 lat. Teoretycznie, może to zająć nieskończenie wiele czasu.